Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες η πώληση από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη στην “Orlando-Equity Holding Limited” της συμμετοχής του στην εταιρεία Paperpack.

Ειδικότερα, η Paperpack – κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 31.12.2020 από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη και από την CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L,  διαχειρίστρια του επενδυτικού κεφαλαίου CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF που ελέγχει την κυπριακή εταιρία “Orlando-Equity Holding Limited – ανακοίνωσε τα εξής:

(Α) Την 30.12.2020 ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης προέβη σε πώληση 2.170.508 κοινών, ονομαστικών μετοχών του στην “Orlando-Equity Holding Limited” με αποτέλεσμα κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης να κατέχει άμεσα στην Εταιρία 709.253 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,94% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης κατείχε άμεσα και έμμεσα 2.806.785 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 71,002% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

(Β) Την 31.12.2020 ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης προέβη σε περαιτέρω εξωχρηματιστηριακή πώληση 709.253 κοινών, ονομαστικών μετοχών του στην “Orlando-Equity Holding Limited” με αποτέλεσμα κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης να μην κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here