Σχέδιο νόμου για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 €, χωρίς εξασφαλίσεις, τίθεται εντός των επόμενων ημερών σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα προσφέρει τη δυνατότητα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολουμένους και φυσικά πρόσωπα -που κατά κανόνα είναι αποκλεισμένα από την τραπεζική χρηματοδότηση- να λάβουν από τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης που θα συσταθούν, χωρίς υποθήκη, δάνεια έως και το ποσό των 25.000 ευρώ και να το αποπληρώσουν σε 12 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα θα ιδρύονται και θα λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία θα χορηγείται από την ΤτΕ.

Σήμερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων ιδρυμάτων μικροπιστώσεων, πρακτική που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε.

  • Οι φορείς μικροχρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα -ελλείψει θεσμικού πλαισίου- είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δανειοδοτήσεις μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος.

Ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συσταθούν και να λειτουργούν εκτός τραπεζικού συστήματος, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here