“Κερκόπορτα” στην λαθρεμπορία ναυτιλιακού καυσίμου πάει ν’ ανοίξει νομοθετική διάταξη που -σύμφωνα με πληροφορίες παραγόντων της αγοράς- προωθείται και η οποία θα επιτρέψει στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα (μπάριζες), να χρησιμοποιούνται ως φορολογικές αποθήκες καυσίμων.

Ειδικότερα, θα επιτρέπεται οι μπάριζες να φορτώνουν στο μέγιστο της χωρητικότητας τους και να παραμένουν αγκυροβολημένες στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων όπου δραστηριοποιούνται (κυρίως στον Πειραιά), χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες παραγγελίες πώλησης προς εξυπηρέτηση και προφανώς χωρίς δυνατότητα διαρκούς και αποτελεσματικής επιτήρησης.

Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σαφές ότι θα δυσχερανθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ελέγχουν τη διάθεση του ναυτιλιακού καυσίμου, αυξάνοντας συνεπώς τον κίνδυνο λαθρεμπορίας. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των πλωτών εφοδιαστικών μέσων ως ειδικών φορολογικών αποθηκών καυσίμων είχε επιτραπεί κατά το παρελθόν, όμως η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε πολύ γρήγορα με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας Αρ. Πρωτ. Φ639/447/ 14.08.2002, ακριβώς για να εμποδίσει τις πρακτικές λαθρεμπορίου.

Στελέχη της αγοράς διερωτώνται τί άλλαξε και ποια σκοπιμότητα ή ανάγκη θα εξυπηρετήσει η παροχή της δυνατότητας χρήσης πλωτών εφοδιαστικών ως φορολογικών αποθηκών καυσίμων.

Είναι βέβαιο, όπως σημειώνουν, ότι η μη αυστηρή και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας εισροών-εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους ως φορολογικών αποθηκών, αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην άνθηση του λαθρεμπορίου, για την οποία οι υψηλές τιμές των καυσίμων της εγχώριας  αγοράς (λόγω του υψηλού ΕΦΚ και ΦΠΑ 24%) δίνουν προφανές κίνητρο.

Επιπροσθέτως, σημειώνουν ότι δεν έχουν περάσει παρά 13 μήνες από τότε που η χώρα μας βίωσε μια από τις μεγαλύτερες περιβαντολλογικές καταστροφές με τη βύθιση του εφοδιαστικού μέσου Αγία Ζώνη εντός του Σαρωνικού, από το οποίο υπήρξε σημαντική διαρροή ναυτιλιακού καυσίμου. Στο ενδεχόμενο που θα επιτραπεί στα πλωτά μέσα να λειτουργήσουν ως φορολογικές αποθήκες, αναπόφευκτα θα αγκυροβολούν, παρατεταμένα, στο Σαρωνικό ή/και άλλες περιοχές της χώρας, αναμένοντας τις παραγγελίες προς διάθεση του προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πλωτών μέσων είναι μεγάλης ηλικίας, ο κίνδυνος να βιώσουμε εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μια νέα περιβαντολλογική καταστροφή δεν απέχει πολύ.

Συνοψίζοντας, η χρήση των πλωτών μέσων ως φορολογικών αποθηκών τονίζεται ότι κατά πρώτο θα συμβάλει στην άνθιση του λαθρεμπορίου, καθότι αφενός περιορίζει τη δυνατότητα ελέγχων από τις αρχές και αφετέρου τα συστήματα εισροών-εκροών δεν αποτελούν πανάκεια για την πάταξη του λαθρεμπορίου και δεύτερον αυξάνει τον κίνδυνο να βιώσουμε μια νέα περιβαντολλογική καταστροφή από την ανεξέλεγκτη αποθήκευση καυσίμων. Επιπλέον, η νομοθέτηση εκ νέου της λειτουργίας των εφοδιαστικών μέσων ως φορολογικών αποθηκών, δεν θα συμβάλλει ούτε στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων ούτε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές εταιρείες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here