Στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′ π.μ. στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, 40,2 χλμ Αττικής Οδού, Παιανία, Αττικής, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.      Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017.

2.      Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

3.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017.

4.      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.      Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.

6.      Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920, συμβάσεως που θα καταρτίσει η εταιρεία με συνδεδεμένη εταιρεία.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here