Η Coral A.E. ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης έλαβε 37 ομολογίες συνολικής αξίας Ευρώ 37.000 και η σύζυγός του έλαβε 55 ομολογίες συνολικής αξίας Ευρώ 55.000, «σύμφωνα με το αρχείο τελικής κατανομής ομολογιών στους δικαιούχους, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά κατά την περίοδο 7-9 Μαίου 2018.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της CORAL A.E. και ως εκ τούτου πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί στις συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here