Την θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Εταιρείας και Ομίλου Intrakat αναλαμβάνει από σήμερα ο κ. Κώστας Αδαμόπουλος, με καθήκοντα την άσκηση της συνολικής οικονομικής διαχείρισης της Intrakat και των θυγατρικών της εταιρειών.

Ο κ. Αδαμόπουλος διαθέτει μακρά διαδρομή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, στον οποίο έχει απασχοληθεί κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της εικοσιπενταετούς επαγγελματικής του πορείας.  

Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, αλλά και σε εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας -μεταξύ άλλων- διατελέσει Διευθυντής Στρατηγικής, Επενδυτικών Σχέσεων και Οικονομικής Ανάλυσης του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και Βοηθός Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Στρατηγικών Συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Έχει αποκομίσει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο τομέων όπως η στρατηγική, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, η εταιρική χρηματοδότηση, οι επενδυτικές σχέσεις, η οικονομική διαχείριση κλπ.

Παράλληλα ο Περικλής Λόντος, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε προσωρινώς τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, έχοντας προσφέρει  με την εμπειρία και τεχνογνωσία του τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία του Ομίλου, αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε σχετικά:

  • «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον Κώστα στην οικογένεια της Intrakat. Είμαστε βέβαιοι ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εκτενής εμπειρία που φέρνει μαζί του θα συνεισφέρουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Intrakat, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εδραίωση της μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών Ομίλων της χώρας μας».