Εκτός από τους στρατηγικά κακοπληρωτές άλλες οκτώ κατηγορίες «κόκκινων» δανειοληπτών, µένουν εκτός του νέου θεσµικού πλαισίου, για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό.

Συγκεκριµένα εκτός προστασίας θα βρεθούν:

  • Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του νέου νόµου (αντικειµενική αξία α’ κατοικίας µέχρι 250.000 ευρώ, υπόλοιπο δανεισµού µέχρι 130.000 ευρώ, εισόδηµα από 12.500 για τον άγαµο έως 36.000 για τρίτεκνη οικογένεια).
  • ∆ανειολήπτες µε «κόκκινα» δάνεια, που όµως δεν έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία.
  • «Κόκκινα» δάνεια µε εγγύηση δευτερεύουσα κατοικία.
  • Τα δάνεια που δεν είχαν «κοκκινίσει» στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, δεν ήταν δηλαδή σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών.
  • Όσοι έχουν καταθέσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει -σύµφωνα µε πληροφορίες- το 50% των οφειλών που πρόκειται να ρυθµίσουν. ∆ηλαδή αν θέλουν να ρυθµίσουν «κόκκινες» οφειλές 130.000 ευρώ, οι καταθέσεις τους πρέπει να είναι µικρότερες από 65.000 ευρώ. ∆ιαφορετικά αποκλείονται.
  • Επίσης εκτός πλαισίου θα βρεθούν -σύµφωνα µε πληροφορίες-εκείνοι οι δανειολήπτες που η συνολική ακίνητη περιουσία τους -εξαιρούµενης της πρώτης κατοικίας- υπερβαίνει το διπλάσιο της προς ρύθµιση οφειλής. Αν δηλαδή πρόκειται να ρυθµίσει δάνεια 130.000 ευρώ, το εξοχικό, το σπίτι στο χωριό, το οικόπεδο ή τα αγροτεµάχια θα πρέπει να έχουν αξία χαµηλότερη από 260.000 ευρώ.
  • Όσοι δανειολήπτες έχουν βρεθεί εκτός του νόµου Κατσέλη µε οριστική δικαστική απόφαση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε «δόλος». Τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν εκδοθεί για υποθέσεις που ο δικαστής διαπίστωσε ότι µε δόλο ο οφειλέτης απέκρυψε ή παραποίησε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την εισοδηµατική ή περιουσιακή κατάστασή του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here