Η Upstream M.A.E. θυγατρική της Upstream Systems S.A. εξέλεξε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη πενταετία. 

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Μανιάτη Chief Executive Officer της Εταιρείας και του Ομίλου Upstream,  Κωνσταντίνο Καστάνη Deputy Chief Executive Officer της Εταιρείας και του Ομίλου Upstream και Γεώργιο Σερφιώτη Οικονομικού Διευθυντή (CFO) της Εταιρείας και του Ομίλου Upstream.

Ο κ. Μάρκος Βερέμης μετά από μια μακρά περίοδο επιτυχημένης πορείας από την θέση του Προέδρου της ελληνικής θυγατρικής  παραμένει μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας Upstream Systems S.A.

Η εταιρεία συνεχίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο, διεθνές τοπίο, μένοντας πιστή στο όραμά της να καθιερωθεί ως παγκόσμια ηγέτιδα στην τεχνολογία mοbile marketing απευθυνόμενη σε ένα κοινό πλέον των 1,2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε νέους επιχειρηματικούς κλάδους σε μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές διεθνώς.

Σημειώνεται ότι 99% των εσόδων της Upstream,  που σε επίπεδο Ομίλου ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ προέρχονται από τις αγορές του εξωτερικού, με την εταιρεία  να διατηρεί συνειδητά το 75% του ανθρώπινου δυναμικού της στην Ελλάδα.