Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Μεταξύ των επιλέξιμων τομέων δραστηριότητας περιλαμβάνονται και οι κλάδοι ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν την αρχική επένδυση για ίδρυση νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης για: (α) νέα επιχειρηματική εγκατάσταση, (β) επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης, (γ) διαφοροποίηση παραγωγής σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή, (δ) θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (συμπ/νου εξοπλισμού πληροφορικής)
  • Μεταφορικά μέσα: επαγγελματικής χρήσης και μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων (έως 15.000 €)
  • Λογισμικά προγράμματα
  • Ανάπτυξη και αναβάθμιση Ιστοσελίδας (έως 2.500 €)
  • Ανάπτυξη και αναβάθμιση e-shop (έως 4.000 €)
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 52 εκατ. €.

Η δράση εντάσσεται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 45% και τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να ενταχθούν κυμαίνονται από 100.000 € έως 600.000 €.

Η περίοδος υποβολής ξεκινά στις 12/03/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 14/06/2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here