Νέα νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει τον νόμο που κρίθηκε αντισυνταγματικός και  περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεταφοράς -υπό προϋποθέσεις- όλων των καζίνο της χώρας σε νέες τοποθεσίες, εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων της περιφέρειάς τους, προωθεί η κυβέρνηση.

Διορθώνεται έτσι ένα βασικό ελάττωμα του προηγούμενου νόμου, της  κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που τελικά ακυρώθηκε.

Η μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι αποτελεί μια επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων, η οποία εκτιμάται ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Στο παρελθόν και άλλα καζίνο όπως αυτό του Ρίου, της Θράκης και της Σύρου, είχαν αιτηθεί μετεγκατάσταση.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει πως, για να γίνει δεκτή αίτηση μετεγκατάστασης, θα πρέπει να υφίστανται:

  1. λόγοι δημοσίου συμφέροντος (δημιουργία αυξημένων, μετρήσιμων πλεονεκτημάτων για το δημόσιο συμφέρον),
  2. αδυναμία απρόσκοπτης και βιώσιμης συνέχισης της λειτουργίας
  3. business plan στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης,

πιστοποιημένα όλα από εκθέσεις ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών.

Οι αιτήσεις στο εξής θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η εισήγηση της μαζί με τον φάκελο τεκμηρίωσης (πιστοποιήσεις ανεξάρτητων συμβούλων κ.ά.) θα υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεσιν μεταφορά, δρομολογώντας έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ύστερα από πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας