Νέες τεχνικές ελέγχου για την αποκάλυψη κρυμμένων εισοδημάτων από τις επιχειρήσεις έχει θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντικείμενο των νέων ελέγχων της ΑΑΔΕ αποτελούν όλοι  όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δύο βασικά κριτήρια:

  1. Εφαρμόζεται η αρχή των αναλογιών: Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκτιμώνται με βάση τις εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως του περιθωρίου μεικτού κέρδους.
  2. Η σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι: Επί του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιών – ο οποίος προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από τρίτες πηγές – υπολογίζεται και εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα πραγματικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις έμμεσες μεθόδους, τότε ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στόχος των δύο νέων αυτών μεθόδων άσκησης ελέγχουν είναι η αποκάλυψη της διακίνησης  ‘‘μαύρου’’ χρήματος και της απόκρυψης εισοδημάτων από την εφορία.

Από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας ελπίζεται ότι θα ενισχυθούν τα έσοδα του Δημοσίου για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here