Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, με εγχώρια και διεθνή παρουσία άνω των 50 χρόνων αλλά και με σημαντικές συνεργασίες στο εξωτερικό, επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία της με την ENTERSOFT (στους τομείς Logistics και Mobile Ιατρικού Επισκέπτη) επιλέγοντας την πιστοποιημένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης “e-Τιμολόγησή μου” για το σύνολο των παραστατικών της (Τιμολόγια, Πιστωτικά, Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής) και την ηλεκτρονική τιμολόγηση με το Δημόσιο.

Μέσα από το ENTERSOFT e-portal ελέγχει το status κάθε παραστατικού που, ειδικά για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, περιλαμβάνει κάθε αλλαγή που τις αφορά (ανάγνωση, καταχώριση, πληρωμή), μειώνοντας το χρόνο διαχείρισης κάθε συναλλαγής σε μόλις 1-2′. Η υλοποίηση του νέου αυτού έργου δίνει στην ELPEN πρόσβαση σε μια τεράστια κοινότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ενώ η ολιστική προσέγγιση της ENTERSOFT στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών αλλά και η πιστοποίησή της κατά Peppol για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με το Δημόσιο, σε πλήρη συµµόρφωση µε την εθνική και διεθνή νοµοθεσία, αποτέλεσαν κομβικά κριτήρια για την έναρξη της συνεργασίας.