Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των cyber κινδύνων εξήγγειλε ο όμιλος Allianz για τις εμπορικές, επιχειρηματικές και εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων.

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Πιο συγκεκριμένα, η Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) θα δρομολογήσει την αναθεώρηση των όρων στα συμβόλαια του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2020 (όσον αφορά στα νέα συμβόλαια) και την 1η Απριλίου 2020 (όσον αφορά στις ανανεώσεις υφισταμένων συμβολαίων) . Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής για την ασφάλιση έναντι των cyber κινδύνων θα πραγματοποιηθεί βαθμιαία.

Ο γερμανικός ασφαλιστικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι θα επικαιροποιήσει όλα τα «παραδοσιακά» ασφαλιστικά συμβόλαια, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφήνεια και βεβαιότητα για την έκθεση σε cyber κινδύνους και την κάλυψη των πελατών. Οι αλλαγές στις υφιστάμενες διατυπώσεις θα διαφέρουν κατά περίπτωση, ανάλογα με τον εκάστοτε κλάδο δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με τους νέους όρους, οι υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που προκύπτουν από cyber συμβάντα θα εξακολουθούν να καλύπτονται από τους «γενικούς» όρους στα συμβόλαια για επιχειρηματικές, εμπορικές και εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις. Οι «αμιγώς χρηματοοικονομικές ζημίες» που προκύπτουν από cyber συμβάντα (χωρίς να συνοδεύονται από υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες) θα καλύπτονται μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έναντι cyber κινδύνων.

Όπως υποστηρίζει η Allianz, η νέα στρατηγική θα την βοηθήσει όχι μόνο να υπολογίζει καλύτερα την έκθεσή της στους cyber κινδύνους, αλλά και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών και των οίκων αξιολογήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του underwriting των εν λόγω ρίσκων.

«Το cyber είναι πλέον πρωτεύων (mainstream) κίνδυνος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες ζημίες, ,ή ακόμα και να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και σε απειλή για ανθρώπινες ζωές», σχολίασε ο Hartmut Mai, υπεύθυνος ανάληψης κινδύνων (chief underwriting officer) της AGCS.

«Στα περισσότερα τυπικά συμβόλαια γενικών ασφαλίσεων, ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τους cyber κινδύνους, κάτι που οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία των επιχειρήσεων και έλλειψη σαφήνειας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη-πελάτες, μεσίτες και ασφαλιστικές εταιρείες…Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των cyber κινδύνων, απαιτείται μια σύγχρονη ασφαλιστική προσέγγιση. Οι πελάτες χρειάζονται σαφήνεια και εμπιστοσύνη και η νέα μας προσέγγιση θα ξεκαθαρίζει το πώς καλύπτονται οι cyber κίνδυνοι στα παραδοσιακά συμβόλαια».

Στο πλαίσιο αυτό, η Allianz δημιούργησε ένα νέο Κέντρο Διαχείρισης των cyber κινδύνων στην AGCS, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη για το underwriting, καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες για την μοντελοποίηση ρίσκων και τη διαχείριση κινδύνων μέσω του δικτύου των συνεργατών της. «Οι πελάτες μας θα έχουν πολλαπλές επιλογές για να προσαρμόζουν την κάλυψή τους έναντι των cyber κινδύνων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και το προφίλ ρίσκου τους- από την υιοθέτηση ενός παραδοσιακού συμβολαίου, έως την αγορά εξειδικευμένων cyber καλύψεων», κατέληξε ο κ. Mai.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here