Με την ψήφο εμπιστοσύνης από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας οι οποίες θα εισπράξουν την ενδεχόμενη υπεραξία από το Χρηματιστήριο εφόσον πετύχει το σχέδιο, με νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και με τον κυρίαρχο ρόλο της Thrivest Holdings που θα ελέγχει τουλάχιστον 51% των μετοχών,  θα προχωρήσει το νέο σχέδιο για την Attica Bank.

Οι λεπτομέρειες που αποφάσισε αργά χθες το βράδυ, η δραματική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank, θα ανακοινωθούν σήμερα πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης αλλά σίγουρα προβλέπονται δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, χωρίς τη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ.

  • Η δεύτερη αύξηση κεφαλαίου θα καλύψει τις προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια όχι μόνο της Attica αλλά και της Παγκρήτιας Τράπεζας και θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη της νέας τράπεζας υπό την ηγεσία της Thrivest Holdings (Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου) που θα ελέγχει το 51%.
Στην πρώτη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank των 490 εκατ. Ευρώ, η Παγκρήτια Τράπεζα θα συμμετάσχει με 34 εκατ. ευρώ (με εγγύηση της Thrivest), ενώ η Thrivest θα συμμετέχει με 30 εκατ. ευρώ και με 329 εκατ. ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Eθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank θα συμμετάσχουν στην πρώτη αύξηση κεφαλαίου με 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία, καλύπτοντας έτσι την συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ (40 εκατ. ευρώ), που αποχωρεί.
  • Ο σημερινός πρόεδρος της τράπεζας Κώστας Μακέδος θα παραδώσει σε νέα ηγεσία στην επόμενη γενική συνέλευση μετόχων της Attica Bank, τον Ιούνιο.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής, με 12+1 μέλη, θα υπάρχουν 4 ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα προταθούν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της τράπεζας, ενώ τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού θα είναι κοινής αποδοχής όλων των μετόχων.
Τέσσερα μέλη θα εκπροσωπούν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  και άλλα 3 μέλη θα τοποθετήσει η Thrivest.
  • Στο νέο ΔΣ της Attica Bank δεν θα συμμετέχει φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που να προσδοκά οφέλη από την εμπορική λειτουργία της τράπεζας ή και από τη διαχείριση κόκκινων δανείων.

H Thrivest Holding –εταιρεία συμφερόντων Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου-, αποτελεί έναν θεσμικό επενδυτή που επιδιώκει την επενδυτική συμμετοχή ως μετόχου σε μια εξυγιασμένη, σωστά κεφαλαιοποιημένη και ανταγωνιστική Τράπεζα Αττικής, η οποία θα μπορεί να είναι κερδοφόρος και να δημιουργήσει υπεραξία για τους μετόχους της.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η  πρώτη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 490 εκατ. ευρώ (473,3 εκατ. ευρώ άμεση αύξηση + 16,7 εκατ. ευρώ με άσκηση warrants) θα ξεκινήσει η διαδικασία συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα .

Μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών θα ακολουθήσει νέα (2η) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα καλύπτει τις προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια των δύο τραπεζών, αλλά και για την ανάπτυξη της τράπεζας.

  • Στην 2η αύξηση κεφαλαίου  θα συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι –ΤΧΣ, Thrivest, Αττικής, Παγκρήτια– ανάλογα με το ποσοστό που συμμετέχουν στη new bank και η Thrivest θα ασκήσει τα warrants με τους κ.κ. Μπάκο, Καϋμενάκη, Εξάρχου να αποκτούν τον έλεγχο του 51% της νέας τράπεζας και θα ακολουθήσει η είσοδος της στο ΧΑ.

 

Σε αυτό το στάδιο οι συστημικές τράπεζες (Εθνική, Αlpha, Eurobank, Πειραιώς) μπορούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο Χρηματιστήριο  και να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους και τις όποιες υπεραξίες.

Στην όλη διαδικασία των δραματικών διαπραγματεύσεων καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η θετική συμβολή του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα (και της Υποδιοικήτριας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου), η πίστη στο μέλλον της τράπεζας της Ελένης Βρεττού και η αποφασιστικότητα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest.
 Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν πίσω ένα δύσκολο παρελθόν για την Τράπεζα Αττικής και δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα αποτελεί τον 5ο, μη συστημικό, τραπεζικό πυλώνα στην χώρα μας ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

H επίσημη ανακοίνωση

Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

 Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

 Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).

 Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας.

Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

H ανακοίνωση της Παγκρήτιας Τράπεζας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας ενέκρινε τη συμμετοχή της Τράπεζας στην τρέχουσα Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το ποσό των 34 εκατ. Ευρώ και τη σύναψη σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), την THRIVEST HOLDING LTD, βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας Τράπεζας, και την Τράπεζα Αττικής.

Με τη συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε δεύτερο χρόνο, ώστε να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here