Ένα νέο τριετές ομολογιακό δάνειο 300 εκ. ευρώ το οποίο μπορεί να παραταθεί κατά δύο έτη ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει ρήτρα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  • Η ρήτρα επιβάλει ότι η ΔΕΗ πρέπει να έχει μειώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, τις εκπομπές C02 κατά -40% σε σχέση με τις εκπομπές του 2019.

Πρόκειται για κοινό ομολογιακό δάνειο, με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης χωρίς εξασφαλίσεις, με Αρχικούς Ομολογιούχους, Συντονιστές και Συνδιοργανωτές την Εθνική Τράπεζα  και την Τράπεζα Πειραιώς, όπως επίσης την Εθνική Τράπεζα ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων και Πληρεξούσιο Καταβολών.

Η σύμβαση για το δάνειο υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η ρήτρα τέθηκε στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η τήρησή της διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους δανεισμού.