Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου και CEO της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  υπέβαλε ο καθηγητής κος Χρήστος Αγιακλόγλου
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεδρίασή του την 01.03.2021,  η οποία συγκλήθηκε από τον μέτοχο πλειοψηφίας (Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κάτοχος 118.605.114 μετοχών ήτοι 51,12% της εισηγμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4548/2018, έκανε δεκτή την παραίτηση και εξέλεξε τον κο Διαμαντή Βαχτσιαβάνο ως εκτελεστικό Πρόεδρο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την ανασυγκρότησή του σε σώμα με την εξής σύνθεση:
1. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημοσθένης Παληγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Της ανωτέρω ενημερώσεως, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την  εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here