Πίσω βρίσκεται η Ελλάδα σε θέματα ασφάλισης του πληθυσμού της. Αν και τα θέματα αυτά έχουν ειπωθεί πολλές φορές, παραμένουν επίκαιρα, καθώς απασχολούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Δύο βαριά χαρτιά φαίνεται να μένουν αναξιοποίητα. Παραμένουν υπό συζήτηση και ακούγονται μόνο υποσχέσεις.

Της Ελενας Ερμείδου

Για μία ακόμα φορά σε έκθεση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τι ς ανάγκες Χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανασυγκρότησης της ΕΕ αναγνωρίστηκε επίσημα ο ρόλος και η αναγκαιότητα  της ιδιωτικής ασφάλισης.  Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης δύναται να περάσει μέσω της φορολογικής εναρμόνισης μεταξύ ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και των επαγγελματικών ταμείων. Επίσης και μέσω της θεσμοθέτησης φορολογικών κινήτρων στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης και πανευρωπαϊκά ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα (Pan-EuropeaPersonal Pension Products – PEEPs).

Τo PEPP στόχο έχει να αυξήσει την αποταμίευση δίνοντας ώθηση στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη μίας ενιαίας αγοράς ατομικών πανευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PEPP) προτάθηκε  η τυποποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων σε ολόκληρο το έδαφος της Ε.Ε., δίνοντας τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τους όρους των φάσεων συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης των προϊόντων PEPP καθώς και τυχόν περιορισμούς στις μορφές των πληρωμών που θα απορρέουν από τα προϊόντα αυτά.

Πριν μήνες σε εκδήλωση της ασφαλιστικής αγοράς ακούσαμε υποσχέσεις ότι το υπουργείο οικονομικών μελετά τα PEPP με στόχο να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες των πολιτών δίνοντας ‘βήμα’ στην ασφαλιστική αγορά.

Δυστυχώς παρά τις εξαγγελίες για την αναγκαιότητα της διάδοσης του PEPP και παρά τις προτάσεις της ΕΑΕΕ που αφορούσαν στην εξειδίκευση των προαναφερόμενων όρων των ΡΕΡΡ και την ενδεδειγμένη φορολογική μεταχείρισή τους, η διαμόρφωση των προτάσεων του υπ. Οικονομικών κινήθηκαν στην λογική ότι ο στόχος των προγραμμάτων είναι παροχή σύνταξης στην τρίτη ηλικία και όχι να καταστούν ένα απλό αποταμιευτικό εργαλείο από αυτά που προσφέρονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ένα άλλο βαρύ χαρτί για την ασφαλιστική αγορά η υποχρεωτική ασφάλιση των κατοικιών από φυσικές καταστροφές, καθώς ο σεισμός αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο που απειλεί την Ελλάδα. Η Επιτροπή Περιουσίας της ΕΑΕΕ επεξεργάστηκε και διατύπωση ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία ενός εθνικού συστήματος χρηματοδότησης ζημιών από σεισμό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της προσπάθειας αυτής, η ΕΑΕΕ., με αφορμή την ένταξη της χώρας  στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, πραγματοποίησε συναντήσεις με το τεχνικό επιτελείο της Κυβέρνησης για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και υπέβαλε τη σχετική πρόταση ασφάλισης στα αρμόδια Κυβερνητικά στελέχη.

Η ΕΑΕΕ πρότεινε την ασφάλιση από τον κίνδυνο του σεισμού, αλλά και επέκτασης της ασφάλισης και στις λοιπές φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρα και δασικές πυρκαγιές, υπενθυμίζοντας τις προτάσεις που έχει δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση για την παροχή φορολογικών κινήτρων.

Ένα χρόνο πριν κατά την Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ στις 20 Φεβρουαρίου 2020 μέσω του τότε υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, είχε ακούσει υποσχέσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Ενά χρόνο μετά, την περασμένη εβδομάδα, άκουσε τις ίδιες υποσχέσεις με μικρές παραλλαγές.

πηγή: insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here