Βήμα – βήμα αλλά με σταθερή ταχύτητα, υλοποιείται το σχέδιο του Σωκράτη Κόκκαλη για την εξυγίανση των οικονομικών του Ομίλου αλλά και την κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής εταιρείας του Ομίλου.

Η ΙNTRALOT ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων  με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τους αδιάθετους τίτλους.

Ο Στρατηγικός Επενδυτής έχει όνομα και διεύθυνση:

  • Το fund «Standard General» από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών και των media.
  • Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας 2δισ. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online gaming «Gamesys».
Η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (αυτό σημαίνει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 130 εκατ. ευρώ).
  • «Σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

 

H Standard General τον περασμένο Φεβρουάριο, προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση 8,5 δισ. δολαρίων του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.

Πληροφορίες από την πλευρά της ελληνικής εταιρείας επισημαίνουν ότι η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων εισηγμένης.

Έτσι ισχυροποιείται η οικονομική θέση του ομίλου, με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του ομίλου και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή, διασφαλίζει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η ανακοίνωση

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:

(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralοt Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralοt US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralοt US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralοt, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here