Την εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της από 17.12.2019 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 08.01.2020 την εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, κατ’ άρθρ. 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 28.06.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του πέραν της ως άνω αντικατάστασης να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ  του Γεωργίου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.
2)  Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.
3) Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ του Κύριλλου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
5) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here