Αλλαγή εποχής έχει σημάνει η σημερινή ημέρα για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά καθώς επίσημα ξεκινά ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίησή τους. Πρόκειται για το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο υπό ειδική διαχείριση μετά την ΕΛΒΟ, αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών, που βαίνει προς αξιοποίηση.

Οι υποψήφιοι “μνηστήρες” είναι πολλοί, και μεταξύ άλλων ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει οι Northstar και Damen και ενδεχομένως και η ΟΝΕΧ που ελέγχει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου.

Πρόκειται για το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο υπό ειδική διαχείριση μετά την ΕΛΒΟ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που βαίνει προς αξιοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επικείμενη προμήθεια 4 φρεγατών αποτελεί δέλεαρ για ομίλους όπως οι Lockheed Martin, Damen Shipyards Group, Thyssen, Naval Group.

O διαγωνισμός

Μεταξύ άλλων στον διαγωνισμό αναφέρεται ρητά πως κάθε Υποψήφιος Αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη, σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27.11.2020 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον του Ειδικού Διαχειριστή της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε» (ΕΝΑΕ), στην έδρα της τελευταίας.

Ο Υποψήφιος Αγοραστής στο Διαγωνισμό δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, που θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και θα έχει συσταθεί και θα λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας συστάσεώς του.

Ρητά αποκλείονται και δεν θα γίνονται δεκτοί στο Διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με τους υφιστάμενους μετόχους της ΕΝΑΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here