Τον Μάρτιο του 2010 ξεκινά τη λειτουργία της η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με 4 εισηγμένες, 2 κυπριακές και 2 ελληνικές.

  1. Την «Εταιρία Τηλεφωνικού Μάρκετινγκ Α.Ε.» και τη
  2. συγγενική της «Executive A.E.» (εισπρακτική, μετέπειτα Focus A.E.).

Αμφότερες οι εταιρίες, υπήρξαν θύματα του πελατολογίου τους, το οποίο ήταν κατά βάση τραπεζοκεντρικό, οπότε με την έξαρση της κρίσης το 2013, αναγκάστηκαν σε έξοδο από την αγορά.

Στην έξοδο οδηγήθηκε επίσης και η τρίτη ελληνική εταιρία που εισήχθει στη Ν.Ε.Α, η Ασφαλιστική International Life Α.Ε.Γ.Α., η οποία πέρασε το κατώφλι της το 2011 και πτωχευμένη, διεγράφη από αυτή το 2017.

Το 2012 ήταν ίσως από τα πιο κομβικά χρόνια για την εξέλιξη της Ν.Ε.Α., καθώς ενώ έχει ήδη 12 εισηγμένες, εγγράφεται μέλος της ο πρώτος σύμβουλος εισαγωγής από το εξωτερικό, η ελληνική Capital Markets Experts A.E (CA.M.EX.), η οποία το ίδιο έτος θα προχωρήσει στην εισαγωγή 3 εταιριών, 2 από την Ελλάδα (την Αιχμή Συμβούλων Α.Ε. και την ασφαλιστική Interlife Α.A.E.ΓΑ.) και μια ελληνόκτητη με έδρα την Κύπρο (την Kerverus Holding IT Plc), ενώ ξεκινά μια έντονη καμπάνια προώθησης της αγοράς στην Ελλάδα.

  • Μέχρι σήμερα, η Capital Markets Experts αποτελεί τον leader σύμβουλο εισαγωγών της Ν.Ε.Α., έχοντας συνοδεύσει 12 εισηγμένες στο κατώφλι της αγοράς, επί συνόλου 46 εταιριών. Και με δεδομένο, ότι τον τίτλο του συμβούλου εισαγωγής, φέρουν συνολικά 53(!!) εταιρίες, η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ιδιαίτερο ειδικό βάρος. 

Το 2013 θα αποδειχθεί δύσκολη χρονιά συνολικά για την κυπριακή οικονομία, με την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, το κούρεμα των καταθέσεων και την επιβολή των capital controls. Ωστόσο, η Ν.Ε.Α. θα αποδειχθεί ανθεκτική και θα προχωρήσει, πέρα από τη διαγραφή των δύο πρώτων ελλαδικών εταιριών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην προσέλκυση 5 νέων εισαγωγών, στην πλειονότητά τους κυπριακών οντοτήτων, κινέζικων όμως συμφερόντων. 

ΜΕΧρι σΗμερα, η Capital Markets Experts αποτελεΙ τον leader σΥμβουλο εισαγωγΩν της Ν.Ε.Α., Εχοντας συνοδεΥσει 12 εισηγμΕνες στο κατΩφλι της αγορΑς, επΙ συνΟλου 46 εταιριΩν

Από το 2014 και μετά, η αγορά δημιουργεί ένα θετικό ισοζύγιο ανάμεσα στις εισαγωγές και τις αποχωρήσεις εταιριών, με αποκορύφωμα το 2019, όπου εισήχθησαν συνολικά 13 εταιρίες, ενώ ήδη στο 2020 έκανε ποδαρικό, η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακαποθήκη, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 150 εκ. ευρώ, η Vitafarm-Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε. .

  • Σήμερα, από τις 46 εισηγμένες, οι 10 είναι ελληνικές, οι 2 αγγλικές, 1 ολλανδική, 1 από τις Βρετανικές Παρθένες νήσους (κινεζικών συμφερόντων), 1 μαλτέζικη και οι 31 κυπριακές, πολλές από τις οποίες αλλοδαπών συμφερόντων. Από το σύνολο των 46 εταιριών, οι οποίες από πλευράς κεφαλαιοποίησης αθροίζουν τα € 1,855 δισ., οι 44 διαπραγματεύονται σε ευρώ και οι 2 σε βρετανικές λίρες.

Στην υποαγορά των εταιρικών ομολόγων, διαπραγματεύονται α 25 ομολογιακοί τίτλοι, 22 εταιριών, συνολικής κεφαλαιοποίησης €715,55 εκ. . Από τους 22 εκδότες ομολόγων, οι 2 είναι ελληνικές εταιρίες, οι 8 είναι κυπριακές και οι 12 αγγλικές. Το 2019 μόνο, εισήχθησαν 5 ομόλογα 5 διαφορετικών εκδοτών από την Αγγλία και την Κύπρο.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Η Αιχμή Α.Ε. με έδρα την Κομοτηνή, εισήχθη το 2012 και μάλιστα με άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, αλλά δυστυχώς οι ισολογισμοί των τελευταίων ετών ήταν ζημιογόνοι με αποτέλεσμα να είναι συχνά εκτός διαπραγμάτευσης. Μεταξύ των μετόχων της Αιχμή ήταν με ποσοστό 15% (έμμεσα και άμεσα) η ελλαδική εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. Vidavo, η οποία φαίνεται να αποχώρησε την περασμένη χρήση.

Την ίδια χρονιά εισήχθη η ασφαλιστική Ιnterlife Α.Ε.Γ.Α., η οποία αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες εταιρίες του κλάδου, με αυξημένη κερδοφορία, δυνατό management, ικανοποιητικότατες μερισματικές αποδόσεις, γεγονός που την ενέταξε στο στόχαστρο αρκετών θεσμικών επενδυτών τα τελευταία χρόνια. Απότοκος της συγκεκριμένης πορείας, ήταν η απόφαση πριν από ένα χρόνο, να εισαχθεί ως dual listed και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αίτηση η οποία αναμένεται να κατατεθεί στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πολύ σύντομα.

Το 2012, εισήχθη και η θυγατρική της εισηγμένης στο Χ.Α. Επιλέκτου, η Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε.. Σήμερα η εταιρία είναι κάτοχος και διαχειριστής ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 9,99MWp, καθώς και της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην Ευρώπη, εγκατεστημένης ισχύος 6MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής σταθμού 5,252ΜWe, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτούμενη με φυτικά και ζωικά απόβλητα, προερχόμενα από περίπου 100 κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων. 

Εισαγωγές εταιριών από την Ελλάδα θα έχουμε ξανά το 2016, με την εισαγωγή, αρχικά της χαρτοβιομηχανίας «Δ.&Σ. Αναστόπουλος Α.Ε.» και ακολούθως την επίσης από το χώρο της ενέργειας «Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.», η οποία είναι μέλος του ομίλου Ρόκκα και εκτός από τις μετοχές, εισήγαγε στο ταμπλό των εταιρικών ομολόγων της Ν.Ε.Α., 67 ομολογίες ονομαστικής αξίας €50.000, λήξης του 2023.

Το 2017 ακολουθεί η εισαγωγή τριών ελληνικών εταιριών,  με την Alfa-Αθανάσιος Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε, τις πασίγνωστες πίτες Alfa από την Κοζάνη, να κάνουν ποδαρικό τον Ιούνιο. Το επόμενο μήνα θα εισαχθεί η επίσης βορειοελλαδίτικη Κ. Κουιμτζής Α.Ε., εταιρία γεωργικών μηχανημάτων και μηχανουργικών εφαρμογών, μια από τις πλέον ιστορικές εταιρίες της Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι θα κλείσει με την εισαγωγή της First Advisory & Holdings A.Σ.Σ.Ε. τον Αύγουστο, στην οποία ως βασικός μέτοχος εμφανίζεται ο κ. Νίκος Βαρδινογιάννης. Κοινός παρονομαστής και των τριών εταιριών, ως σύμβουλος εισαγωγής, η Capital Markets Experts.

Το 2018 δε θα έχουμε κάποια εισαγωγή μετοχών, παρά μόνο ομολόγων ελληνικής, εταιρίας, με την South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια Α.Ε. της οικογένειας Φουρλή, να εισάγει σε διαπραγμάτευση, 1.467 εταιρικά ομόλογα των €1.000 με ημερομηνία λήξης το 2023 και επιτόκιο 6%. 

  • Την ίδια χρονιά, θα κατατεθεί και η αίτηση εισαγωγής μιας ελληνικής χρηματιστηριακής, της Solidus Securities A.E.Π.Ε.Υ., η οποία ακολουθώντας δέκα χρόνια μετά, το παράδειγμα της Euroxx, η οποία το 2008 είχε εισαχθεί στην αντίστοιχη ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γίνεται η δεύτερη εισηγμένη ελληνική χρηματιστηριακή, με την εισαγωγή της να ολοκληρώνεται τον Μάϊο του 2019, προκαλώντας μάλιστα ερωτηματικά, αφενός για την επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς έναντι της αντίστοιχης ελληνικής και αφετέρου, διότι οι βασικοί της μέτοχοι, μέχρι την τελευταία στιγμή αρνούνταν ότι είχαν καταθέσει αίτηση στο Χ.Α.Κ…

To 2020 πλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, έχουμε την εισαγωγή της Vitafarm – Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε., η οποία έχει επίσης καταθέσει αίτηση εισαγωγής ενός εταιρικού ομολόγου αξίας 5 εκ. ευρώ.

 

 

…ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΕΣ

Από το σύνολο των 32 κυπριακών εταιριών και των 2 βρετανικών, υπάρχουν τουλάχιστον 8 ακόμη εταιρίες, με ευθεία σύνδεση με ελλαδικά συμφέροντα.

Κατ΄ αρχήν η βρετανική επενδυτική Pandora Consultancy Services Plc, ανήκει σε μια από τις ιστορικές επιχειρηματικές προσωπικότητες στο χώρο της εμπορίας φαρμάκων, τον κ. Μιχαήλ Πάνου.

Η κυπριακή ναυτιλιακή Plata Management Public Ltd, η οποία ανήκει στον κ. Παναγιώτη Κυπαρίσση.

Η επίσης κυπριακή SNP Southeast Network Public Ltd η οποία είχε απασχολήσει τα media, όταν η ελληνική θυγατρική της είχε κατέβει στο διαγωνισμό Παππά, ως διεκδικήτρια μιας από τις τηλεοπτικές άδειες. Τα αρχικά ερωτηματικά για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, ήρθαν να απαντηθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου ο κ. Ι. Βαρδινογιάννης ερωτώμενος σχετικά, είχε αποκαλύψει ότι η εταιρία -τότε τουλάχιστον- ήταν δικών του συμφερόντων.

Κυπριακή είναι και η Magean Holding Plc, στην οποία ανήκει η BakeHellas Α.Β.Ε.Ε. (κύκλος εργασιών 8 εκ. ευρώ το 2018) της οικογένειας Μαυρομαρά. 

Επικεφαλής ελλαδικού ιατρικού ομίλου ως κυπριακή Holding είναι και η IQ GMC Intensive Quality Global Medical Group Plc, στην οποία εμφανίζονται ως κυρίαρχοι μέτοχοι ο κ. Κ. Τζερμιάς και η κα Σύλια-Αναστασία Τζερμιά.

Επίσης μητρική ελληνικής εταιρίας, είναι και η Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc.  Η Kerverus, ενώ επί σειρά ετών εξέλισσε την τεχνολογία i-beacon της Apple, βρέθηκε με νέους μετόχους στο τιμόνι της, έχοντας με τη μέθοδο του reverse takeover εντάξει στο πλαίσιο του ομίλου της, την βορειοελλαδική Meditime Α.Ε., η οποία είναι εξειδικευμένη στο χώρο των κρεβατιών νοσηλείας και ειδικά αυτών για θαλάμους εντατικής. Η αιτία της συγχώνευσης, ήταν η ιδέα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας i-beacon στα ιατρικά κρεβάτια, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της διασύνδεσης και της λειτουργικότητάς τους.

Ως ελλαδικών συμφερόντων -αν και μέσω Αγγλίας- καταγράφεται και η κυπριακή T&M Phaedra Public Co Ltd, η οποία κατά πλειοψηφία ανήκει στον κο Εμμανουήλ Ρογδάκη, επιχειρηματία από την Πάτρα. Η συγκεκριμένη κυπριακή εισηγμένη, αν και παρουσίασε στο αρχικό της Πληροφοριακό σχέδια εμπλοκής σε real estate projects σε Μύκονο και Πελοπόννησο, δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιου σχετικού πλάνου μέχρι σήμερα.  

Αντίστοιχα, η κυπριακή G.D. Amplus Public Co Ltd, ανήκει στον κο Γεώργιο Δαμανάκη και ενώ δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τη μητρική της Amplus A.E., εταιρίας πληροφορικής με έδρα στο Ηράκλειο Αττικής (κύκλος εργασιών 14,8 εκ. ευρώ το 2018), δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια κίνηση παρότι έχει εισαχθεί στη Ν.Ε.Α. από το 2018 .

Σύντομη πορεία, με ομολογιακούς τίτλους βρετανικών νομικών προσώπων, είχαν και οι ελληνόκτητες Globo Technologies UK Ltd και Quality & Reliability UK Ltd, 

 

 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 

Πέραν των κυπριακών και ελλαδικών συμφερόντων, η αγορά έχει προσελκύσει και μια σειρά εισηγμένων, είτε αλλοδαπών, είτε κυπριακών με αλλοδαπούς μετόχους.

Στην κορωνίδα αυτών, θα πρέπει να καταγράψουμε την ισραηλινών συμφερόντων ολλανδική Brack Capital Real Estate Investments N.V., κυρίως επειδή, ενώ από το 2014 ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το 2019 αποφάσισε να μεταπηδήσει στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., εκτιμώντας ότι η έκθεσή της στο διεθνές επενδυτικό κοινό σε σχέση με τα κόστη της ως εισηγμένη, θα ήταν αποδοτικότερη.

Μια από τις παλαιότερες εταιρίες στο ταμπλό, ήταν η μαλτέζικη Global Digital Services Plc, η οποία ιδρύθηκε το 2012  από το Νορβηγό Arcve Eversen και τον Μαλαίσιο David Goh, με βασικό asset το Site Talk, ενώ το 2013 εισήχθει στο χρηματιστήριο. Σήμερα η διοίκηση έχει περάσει στα χέρια του Frank Ricketts, διεθνή γκουρού και προέδρου της Cloud Horizon Ltd, o οποίος παράλληλα ελέγχει και πάνω από το 50% μετοχικού κεφαλαίου. 

Ισραηλινών συμφερόντων είναι και η κυπριακή C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd., η οποία ασχολείται με τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Περαν των κυπριακων και ελλαδικων συμφεροντων, η αγορα εχει προσελκυσει και μια σειρα εισηγμενων, είτε αλλοδαπων, ειτε κυπριακων με αλλοδαπους μετοχους

 

Αντίθετα, με εξαιρετικά πολύπλοκη, από πλευράς προέλευσης, μετοχική δομή, καταγράφεται η Hangji Global Ltd, η οποία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και ενδιαφέρον για ενεργειακά, κατά κύριο λόγο, projects, έχει αμερικανο-ινδο-κινεζική βάση επενδυτών. 

Κινεζικών συμφερόντων είναι και η Hebson Holdings Plc, η οποία λειτουργεί ως επενδυτική, με την κύρια θυγατρική της να εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ και μέσω αυτής μετέχει σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης κινεζικών συμφερόντων κατά πλειοψηφία είναι και η G Entertainment Group Plc, στην οποία όμως εντοπίζονται και μετοχικά συμφέροντα από την Αγγλία, την Αυστραλία και την Κύπρο.

Μετοχικά συμφέροντα από το Καζαχστάν, βρίσκονται πίσω από τις εταιρίες Blueband Financing Limited και E.I. Signature Investments Limited. Αμφότερες οι εταιρίες είναι κυπριακές και έχουν εκδώσει ομόλογα σε αμερικάνικα δολάρια με επιτόκιο 4%, τα οποία διαπραγματεύονται στην αντίστοιχη αγορά της Ν.Ε.Α..

Αμιγώς αγγλικών συμφερόντων ήταν η βρετανική επενδυτική William Marshall Plc, η οποία ενώ εισήχθει το 2017, αποχώρησε τον περασμένο Ιούλιο, καθώς, σύμφωνα με τη διοίκησή της, αναζητούσε τη συγχώνευση με εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επίσης βρετανικών συμφερόντων, είναι και η Just Cash Flow Plc, με έδρα στην Ουαλία και 2 ομολογιακούς τίτλους εισηγμένους στην αγορά ομολόγων της Ν.Ε.Α.. 

Ρωσικών συμφερόντων είναι η Intraware Investrments Public Ltd, η οποία και αποτελεί την κυπριακή holding 24 εταιριών με γυμναστήρια στη Μόσχα, στο Καζάν, στη Σαμάρα, στο Νοβοσιμπίρσκ, στο Βορονέζ, στο Ροστόβ, στο Περμ και στο Βόλβογκραντ, κυρίως υπό τo brand Χ-Fit.

Άγγλους μετόχους έχει στη σύνθεσή της και η  βρετανική All Saints Commercial Plc, τα ομόλογα της οποίας, εκδομένα σε βρετανικές λίρες με επιτόκιο 8% και λήξη το 2023 διαπραγματεύονται στην αγορά ομολόγων. 

Χρονικά, μικρή παρουσία είχε και η ουγγρική ξενοδοχειακή Trophy Resort Nyrt, η οποία παρέμεινε στην αγορά από το 2014 μέχρι το 2015 και κατόπιν, συνέχισε την καριέρα της ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, επιλογή λογικότερη για το προφίλ των επενδυτών που αναζητούσε.

Tέλος, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες που πέρασαν από το ταμπλό της Ν.Ε.Α., ήταν η Wargaming Public Company Ltd, δημιουργός των παγκοσμίως γνωστών παιχνιδιών World of Tanks, World of Warplanes, και World of Warships. Η εταιρία είχε ιδρυθεί το 1998 στο Μινσκ της Λευκορωσίας από τον Victor Kislyi, CEO και μεγαλομέτοχο και το 2011 μετακόμισε το αρχηγείο της στην Κύπρο, οπότε και εισήχθη στο ταμπλό του Χ.Α.Κ. . Αποχώρησε το 2015, την ίδια χρονιά απέκτησε πάνω από το 26% της Ελληνικής Τράπεζας και σήμερα, ένας εξαιρετικά εντυπωσιακός ουρανοξύστης στο κέντρο της Λευκωσίας αποτελεί την έδρα της, ενώ συνολικά οι 4.500 υπάλληλοί της, εργάζονται σε περισσότερες από 20 πόλεις παγκοσμίως. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here