Ο κλάδος των κατασκευών κινείται και πάλι ανοδικά, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων από σημαντικά έργα υποδομών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας.

Με βάση την ανάλυση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), εκτιμάται ότι επιχορηγήσεις ύψους 7,96 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα που έχουν άμεση σχέση με τις Κατασκευές, κινητοποιώντας συνολικούς πόρους ύψους 13,3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Όμιλο ΜYTILINEOS μάς έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις για την πορεία του κλάδου:

Ποια είναι η εικόνα που εμφανίζει ο κλάδος σε αυτήν τη συγκυρία;

Ο κλάδος κατασκευής έργων υποδομών, μετά από μια πολυετή ύφεση των δραστηριοτήτων του, που είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή του κυρίως σε τεχνικά στελέχη και προσωπικό, παρουσιάζει εδώ και περίπου δύο χρόνια μια εικόνα ανάπτυξης, με τη συμβολή σε αυτό και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο κλάδος ανασυγκροτείται, σωρεύοντας σημαντικό όγκο ανεκτέλεστων και μεριμνώντας για τη σωστή και άρτια οργάνωσή του, ώστε να φέρει σε πέρας με επιτυχία τον πολύ μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών έργων που δημοπρατήθηκαν τα τελευταία χρόνια, και συνεχίζουν να δημοπρατούνται. Η άρτια περάτωση των έργων αυτών, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, θα δώσει στις υποδομές της χώρας ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο και θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Ποιες είναι οι ανάγκες χρηματοδότησης για τα μεγάλα έργα;

Ένα χαρακτηριστικό των δεκάδων έργων υποδομής που δημοπρατούνται είναι ότι, στην πλειονότητά τους, δεν είναι δημόσια έργα με αμιγώς χρηματοδότηση από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά είναι κυρίως ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, όπου πλέον άμεσος επενδυτής δεν είναι το ελληνικό Δημόσιο, αλλά ιδιώτες. Αυτή η χαρακτηριστική αλλαγή, η οποία καθιστά κρίσιμο παράγοντα τόσο το να έχει ο επενδυτής πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση όσο και δυνατότητες ευνοϊκής τραπεζικής χρηματοδότησης, οδήγησαν τη MYTILINEOS –η οποία πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια– να ιδρύσει την εταιρεία Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (επενδυτής) και την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ (κατασκευαστής) για να συμμετάσχει με αξιώσεις στη νέα αυτή συγκυρία, εκμεταλλευόμενη τα πολύ ισχυρά οικονομικά της στοιχεία.

Ποιες προοπτικές διαμορφώνονται για τους κατασκευαστικούς ομίλους και ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν;

Όπως προαναφέρθηκε, οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τον κλάδο είναι, επί της αρχής, πολύ θετικές. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη κατάλληλου και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες, το οποίο ταυτόχρονα είναι και μια πρόκληση τόσο για τον κλάδο όσο και για την κυβέρνηση.

Πού επικεντρώνονται οι επενδύσεις του ομίλου σας;

Οι δύο νέες θυγατρικές της MYTILINEOS, Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, συμμετέχουν με αξιώσεις σε όλους τους διαγωνισμούς που έχουν δημοπρατηθεί, και δημοπρατούνται, είτε αυτοί αφορούν αμιγώς δημόσια ή ιδιωτικά έργα, είτε, όπως συμβαίνει κατά πλειοψηφία, αφορούν ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, όπου η MYTILINEOS θεωρεί ότι κατέχει και συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο.

Aπό το περιοδικό ΧΡΗΜΑ