Άλμα 352% σημείωσαν το 2017 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Μυτιληναίος και ανήλθαν σε €154,6 εκατ. από €34,2 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,08 έναντι €0,29 το 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 37,6%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.526,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε €0,32 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €568,1 εκατ., βελτιώνοντας το δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA χαμηλότερα από τις δυο φορές (1,86).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: “O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here