Η Μυτιληναίος, ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2022 η διάθεση συνολικά 239.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας €4.746.540,00 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €19,8600 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας όπως προβλέπεται, στους παρακάτω 13 συνολικά δικαιούχους:

• Χρυσάφη Ευάγγελο – Αντιπρόεδρο ΔΣ και Εντεταλμένο Σύμβουλο για Ρυθμιστικά θέματα και θέματα Στρατηγικής της Εταιρείας στο χώρο της Ενέργειας

• Σπυράκο Φώτιο – Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου

• Γαρδελίνο Παναγιώτη – Γενικό Διευθυντή Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Στεφανίδη Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή Μεταλλουργίας

• Μπενρουμπή Ντίνο – Γενικό Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

• Κανελλόπουλο Παναγιώτη – Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

• Παπαπέτρου Νικόλαο – Γενικό Διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

• Σελέκο Πέτρο – Γενικό Διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων

• Καλαφατά Ιωάννη – Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

• Καραΐνδρο Έλενο – Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

• Γαβαλά Χρήστο – Γενικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών mytilineos.gr

• Παπαδόπουλο Δημήτριο – Εκτελεστικό μέλος ΔΣ και Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης

• Μπουζάλη Παρασκευή – Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing

στο πλαίσιο της β’ φάσης της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εξαιρουμένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της MYTILINEOS, που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 21.12.2022 στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, το οποίο εγκρίθηκε με τις από 27.03.2020 και 23.03.2022 αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 6.961.632 ίδιες μετοχές, ποσοστό 4,8720% του συνόλου των μετοχών της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here