Η Diana Shipping Inc., η ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και ναύλωση bareboat πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, συμφερόντων Σεμίραμις Παληού, ανακοίνωσε ότι, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την Cobelfret S.A., για ένα από τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax, το m/v Myrsini.

Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι US$17.100 ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Φεβρουαρίου 2025 έως το μέγιστο στις 25 Μαρτίου 2025.

Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου 2024.

Το m/v Myrsini είναι επί του παρόντος ναυλωμένο, όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, στη Salanc Pte. Ltd., με ακαθάριστη τιμή ναύλωσης 15.000 $ ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το «Myrsini» είναι ένα πλοίο Kamsarmax χωρητικότητας 82.117 dwt, που κατασκευάστηκε το 2010. Η χρονοναύλωση του «Μυρσίνη» αναμένεται να αποφέρει περίπου 3,71 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο.
Με την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Houston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax. Η Εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία χύδην ξηρού φορτίου Kamsarmax με μεθανόλη διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Houston και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 4,4 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,86 έτη.