Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη και οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρίας Μύλοι Λούλη στο εξάμηνο, παρά την αύξηση του κόστους στις πρώτες ύλες και την παραγωγή. Τα καθαρά κέρδη ομίλου αυξήθηκαν σε 1,44 εκ. ευρώ από 0,95 εκ. ευρώ και για την εταιρία αυξήθηκαν σε 1,35 εκ. ευρώ από 1,12 εκ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 60,97 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11,83%. Η εταιρία αύξησε τις πωλήσεις στα 54,25 εκατ. ευρώ με αύξηση 13%.

Αλλά το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 17,63% για τον όμιλο και κατά 19,09% για την εταιρεία λόγω της αύξησης του κόστους κτήσης των πρώτων και βοηθητικών υλών. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 9,92 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 8,69 εκατ. ευρώ για την εταιρεία μειωμένο κατά 10,8% και στις δύο περιπτώσεις, λόγω της γενικότερης αύξησης του κόστους των υλικών παραγωγής αλλά και της διατήρησης των τιμών πώλησης στα ίδια επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ενισχύθηκαν για τον όμιλο σε 1,44 εκατ. ευρώ από 0,95 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο πέρυσι ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ από 1,12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) περιορίστηκαν σε 1,65 εκατ. ευρώ για τον όμιλο (από 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι) και σε 1,45 εκατ. ευρώ για την εταιρεία (από 2,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε για τον όμιλο σε 2,71% από 4,97% και για την εταιρεία σε 2,68% από 5,45% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ από 5,15 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 3,77 εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε για τον όμιλο σε 6,9% από 9,45% και για την εταιρεία σε 6,95% από 10,08% αντίστοιχα.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η διοίκηση των Μύλων Λούλη, προβλέπει βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία συνολικά. Εμφανίζεται επιφυλακτική ενόψει και των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας, αλλά εκτιμά ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

Οι επενδύσεις στη Βουλγαρία

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο η θυγατρική του ομίλου στη Βουλγαρία, Loulis Mel-Bulgaria EAD, ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης 2,8 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σιλό δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην βιομηχανική ζώνη του Bozhurishte στην Σόφια Βουλγαρίας.

Η συνεχής ανάπτυξη των πωλήσεων του ομίλου στη Βουλγαρία, μετά και την έναρξη λειτουργίας παραγωγής του νέου αλευρόμυλου στη χώρα στις αρχές του 2020, ευνόησαν τις πωλήσεις των επαγγελματικών προϊόντων. Οι πωλήσεις της κατηγορίας για το α’ εξάμηνο του 2021 στον όμιλο και στην εταιρεία ήταν 41,20 εκατ. ευρώ και 37,43 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,62% και 3,12% αντίστοιχα. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση στις πωλήσεις της κατηγορίας καταναλωτικών προϊόντων αλευρόμυλου κατά 21,50%.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας “Μείγματα και πρώτες ύλες για Αρτοποιία και Ζαχ/κή” σημείωσαν μείωση 19,19% και οι πωλήσεις προς τρίτους της κατηγορίας “Δημητριακά” έφτασαν τα 10,15 εκατ. ευρώ αυξημένες σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης που ήταν στα 3,45 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here