Το μετοχικό “τοπίο” στη Motor Oil άλλαξε.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η DOSON INVESTMENTS COMPANY, που συνδέεται με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, προέβη στην πώληση 116.000 μετοχών και πλέον η συμμετοχή του διαμορφώνεται στο 4,98%. Παράλληλα η Motor Oil Holdings Ltd που συνδέεται με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη αγόρασε 100.000 μετοχές αξίας 2.220.000 ευρώ στις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι η DOSON INVESTMENTS COMPANY προέβη σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

Πώληση 101.700 μετοχών αξίας Ευρώ 2.258.255,08 στις 6 Φεβρουαρίου 2023

Πώληση 14.300 μετοχών αξίας Ευρώ 323.023,00 στις 7 Φεβρουαρίου 2023

Η DOSON INVESTMENTS COMPANY είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Ποσοστό 4,98%

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρεία – μέτοχός της με την επωνυμία DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITEDενημέρωσε ότι κατέχει 5.522.381 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,98% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τους κυρίους Νίκο και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη έκαστος των οποίων κατέχει ποσοστό 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED κατήλθε του ορίου του 5%. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του ορίου του 5% είναι η 3η Φεβρουαρίου 2023. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η DOSON INVESTMENS COMPANY LIMITED κατείχε ποσοστό 5,08% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ