Νέες πρωτοβουλίες για περισσότερη “πράσινη ενέργεια” πήρε η Motor Oil. Αμέσως μόλις συγκέντρωσε 200 εκατ. Ευρώ με την επιτυχή ομολογιακή έκδοση των 200 εκατ. ευρώ διοίκηση της Motor Oil ανακοίνωσε την αγορά 12 αιολικών πάρκων (11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευήν αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW)

Η εταιρεία διύλισης σταδιακά -εδώ και τρία χρόνια- μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, έχοντας θέσει τη δραστηριότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Τα αιολικά πάρκα, (κυρίως στην Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Κεφαλονιά), αποτελούν περιουσιακό στοιχείο 6 υπό εξαγορά εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν, εκτός από τα 12 αιολικά, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ η αξία της εκτιμάται σε 123,5 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Teforto Holdings Limited, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου Motor Oil.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της Motor oil για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά των ΑΠΕ με προοπτική να φτάσει το 1 GW.

Στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η Μotor Oil εισήλθε το 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 18 μηνών ξεπέρασε τον άμεσο στόχο των 300 MW, ενώ στοχεύει σε ένα χαρτοφυλάκιο της τάξης του 1 GW έως το 2030

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here