Της Ελενας Ερμείδου

Αρνητικές προοπτικές για το 2020 δίνει για τους αντασφαλιστές η Moodys. Η πορεία της κερδοφορίας του κλάδου, οι πιέσεις που ασκούνται στην φερεγγυότητα εν μέσω χαμηλών επιτοκίων, αβεβαιότητας στα μακροοικονομικά και των ρίσκου των δεικτών ESG έχει καταστεί ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέϊλ.

Οι παραδοχές:

  • Τα επιτόκια θα παραμείνουν για πολύ καιρό σε χαμηλά επίπεδα σταθμίζοντας την φερεγγυότητα και τα κέρδη στην Ζωή, στην Περιουσία & Ατυχήματα και ενθαρρύνοντας τους αντασφαλιστές να γράφουν περισσότερους κινδύνους στην Διαχείριση Κεφαλαίων
  • Καθώς οι κίνδυνοι ύφεσης αυξάνονται εν μέσω μίας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η μεταβλητότητα στις αγορές ενδεχομένως να δυσχεραίνει τις προσπάθειες των αντασφαλιστών για αλλαγή του μείγματος των προϊόντων τους ως προς τα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού ρίσκου με βάση την ασφάλιση (unit-lined) και να αυξήσουν τον κίνδυνος της απώλειας στο ενεργητικό τους
  • Η φιλική προς τους καταναλωτές νομοθεσία θα περιορίσει τα κέρδη των αντασφαλιστών
  • Τα τιμολόγια της Περιουσίας & Ατυχημάτων θα ανέβουν όμως θα αντισταθμίσουν μόνο τις απαιτήσεις πληθωρισμού, περιορίζοντας όποιες βελτιώσεις στους δείκτες ζημιών

Η επανεξέταση του Solvency II το 2020 μπορεί να οδηγήσει σε μέτριες αυξήσεις κεφαλαίων, προσθέτοντας πιέσεις στους δείκτες φερεγγυότητας, τους ήδη εξασθενημένους από τα χαμηλά τιμολόγια.

Τα χαμηλά επιτόκια παραμένουν για άλλη μία φορά ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι αντασφαλιστές παγκοσμίως, μετά από μία ακόμα  πτώση των αποδόσεων των ομολόγων το 201

Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των  αντασφαλιστών Ζωής στο σενάριο των χαμηλών επιτοκίων αντιμετωπίζουν πιέσεις, επίσης πιέσεις ασκούνται στην οικονομική φερεγγυότητα εντείνοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων για αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων. Eυάλωτες στις αγορές είναι οι αντασφαλιστικές των οποίων οι πολιτικές τους εξαρτώνται από την αποταμίευση με υψηλές εγγυήσεις, αυτές που έχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και αυτές που έχουν ελάχιστη ή καθόλου δυνατότητα να μειώσουν τις κατανομές στους ασφαλισμένους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here