Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του προέδρου του  ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννη Μπράχου.

Το Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφεται με την ευκαιρία της πραγματοποίηση της εκδήλωσης με Θέμα : «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα»  μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Υπουργείου Εξωτερικών. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διαρκής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας  και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σκοπός του Μνημονίου συνεργασίας  είναι:

  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
  • Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών του Ε.Β.Ε.Α.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα  όπως για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές– στόχους και συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Β.Ε.Α. με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή /και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.
  • Συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα

Στην ομιλία του ο κ. Μίχαλος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών, θα έλεγα ότι εμπλουτίζει περαιτέρω  αυτή την προσπάθεια και αναβαθμίζει συνολικά το επίπεδο των υπηρεσιών μας προς τις επιχειρήσεις.

  • Μέσα από τη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για τις επιχειρήσεις, με αξιοποίηση  του δικτύου των γραφείων ΟΕΥ…
  • Μέσα από την επιμόρφωση, αντίστοιχα, των νέων στελεχών των ελληνικών πρεσβειών,  σχετικά με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγορά…
  • Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, το συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξωστρέφειας, αλλά και την από κοινού αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας…

Φιλοδοξούμε να παρέχουμε ακόμη περισσότερα, ακόμη πιο ισχυρά εφόδια στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή σχεδιάζουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Είμαστε ευτυχείς για αυτή τη συνεργασία και πιστεύουμε ότι τα οφέλη της θα γίνουν σύντομα ορατά.

Ως ΕΒΕΑ, θεωρούμε ότι η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις.

Πρόκειται για ένα στόχο που απαιτεί άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ενίσχυση των κινήτρων, αλλά και συνεργασία και συντονισμό μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων.

Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να υπηρετούν αυτή την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Με πράξεις, με συνέπεια και ουσία».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here