Μικρότερες εισροές «κόκκινων» δανείων, ιδίως στο χαρτοφυλάκιο της λιανικής, βλέπει η διοίκηση της Alpha Bank, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, πως η παρακολούθηση από πλευράς της είναι συνεχής. 

«Υπάρχει πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η μείωση των δεικτών της ανεργίας, σε συνδυασμό με τα διάφορα προγράμματα στήριξης, όπως αυτά των τραπεζών, αλλά και της κυβέρνησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, λειτουργούν υποστηρικτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών, με αφορμή τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023. Αξίζει να αναφερθεί πως το επίμαχο διάστημα οι νέες εισροές NPEs «άγγιξαν» τα 180 εκατ ευρώ, με τον δείκτη του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 7,6%, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Πιο αναλυτικά, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα «άγγιξαν» τα τρία δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 81% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως ιδιωτών. Εντός του 2023 δε, η Alpha Bank σχεδιάζει να προχωρήσει σε αντιμετώπιση 400 εκατ ευρώ NPEs με οργανικά μέσα.