Από ιστορικό υψηλό σε ιστορικό υψηλότερο η μετοχή της Mytilineos, με σταθερές εισροές σημαντικών κεφαλαίων καθημερινά.

Στο εύρος των 22,10-22,66 ευρώ οι συναλλαγές με την αγορά να ξαφνιάζεται όταν λίγο πριν το “κλείσιμο” (17.11′) πέρασε ένα πακέτο 1,02 εκατ. τμχ στα 22,66 ευρώ πακέτο αξίας 23,11 εκατ. ευρώ.

Εύλογο το ενδιαφέρον της αγοράς για τον αγοραστή ενός τόσο μεγάλου πακέτου (αποκλείοντας το ενδεχόμενο να έχει ενεργοποιηθεί η option από την πλευρά της Fairfax).

  • Η Mytilineos θα ανακοινώσει μεθαύριο Πέμπτη εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 2022. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα προσεγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ

Ωστόσο σε μία ανακοίνωση, που ακολούθησε (23/1) ενδέχεται να κρύβεται η εξήγηση (ή μέρος της).

Συγκεκριμένα, η Μυτιληναίος ΑΕ ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή της από 23/3/2022 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων την 20/1/2023 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 20.230 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 22,1514 ευρώ συνολικής αξίας 448.122,36 .

Οι συναλλαγές έγιναν μέσω της Euroxx χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Mytilineos κατέχει συνολικά 4.534.185 ίδιες μετοχές (ποσοστό 3,1732% του μετοχικού κεφαλαίου )

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.