Ανεπαίσθητη αύξηση σημείωσε το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα – το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται – στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Βάσει των στοιχείων, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 54,8% από 54,2% στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Για το σύνολο του ΟΟΣΑ, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 68,3% από 68,2%, ενώ για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 67,2% από 66,9%, αντίστοιχα. Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (53,5%), το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξήθηκε 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2017 ανερχόταν στο 53,5% έναντι 49,4% το 2014, ενώ στην Ευρωζώνη ανερχόταν στο 66,3% έναντι 63,8%, αντίστοιχα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, δηλαδή πριν την κρίση, το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα ανερχόταν στο 61,5% και στην Ευρωζώνη στο 65,9%.

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι στην Ελλάδα η απασχόληση των γυναικών, των νέων έως 24 ετών και των ηλικίας άνω των 55 ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ευρωζώνης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here