του Κώστα Σιαμπράκου

Ακόμη μία ταραχώδη εβδομάδα διανύσαμε, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά της, που ήταν η απουσία συναλλαγών, τόσο στη spot αγορά των Ελληνικών μετοχών, όσο και στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εύλογα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εν δυνάμει επενδυτές αναμένουν με αγωνία, τα στοιχεία του πληθωρισμού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι αξιωματούχοι της FED επιμένουν σε άσκηση πιο περιοριστικής πολιτικής, ενώ παράλληλα τα βλέμματα στρέφονται στις ανακοινώσεις πλέον των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιριών για το τρίτο τρίμηνο.

Οι ανησυχίες για τις οικονομίες των εκάστοτε χωρών ανά τον πλανήτη εντείνονται, με την η αντανάκλαση των ανησυχιών αυτών να γίνεται αισθητή στους ανάλογους χρηματιστηριακούς (και όχι μόνον) δείκτες.

Μέσα σε αυτό το κακό κλίμα, το ΧΑ προσπαθεί – όσο το δυνατόν – να διαφοροποιηθεί , να διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των 800 μονάδων και μαζί με ακόμη μία αγορά του Ευρωπαϊκού Νότου, αυτή της Πορτογαλίας, να επιμένει σε ανεκτή μονοψήφια πτώση του Γενικού Δείκτη .

Τα τετελεσμένα της εβδομάδας που πέρασε αντικατοπτρίστηκαν σε υψηλή μέση αρνητική απόδοση για την αγορά των Α/Κ, που άγγιξε το -1,51% και “έσπρωξαν” το Ενεργητικό σε νέες απώλειες -1,34%, που το διαμόρφωσαν στα 10,178 δις €.

Σε απόλυτα νούμερα χάθηκαν 137,747 εκατ. €, στα οποία αν προστεθούν οι απώλειες των προηγούμενων εβδομάδων, τότε οι ζημιές του Ενεργητικού αγγίζουν τα 947,216 εκατ. €, στη μέχρι τώρα διάρκεια του έτους (ή εναλλακτικά σε -8,51%).

Η ψύχραιμη συμπεριφορά των μεριδιούχων είναι αυτή κρατά “με νύχια και με δόντια” το Ενεργητικό άνω του ψυχολογικού ορίου των 10 δις €, καθώς όχι μόνον δεν έχουν προβεί σε εξαγορές μεριδίων, αλλά αντιθέτως έχουν συνεισφέρει σε εισροές αξίας 247,425 εκατ. €.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, στο 7ήμερο, μόνον τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ διασώθηκαν με οριακά θετικό πρόσημο μέσης απόδοσης. Η “κατρακύλα” των μέσων αποδόσεων συνεχίστηκε τόσο στις μετοχικές, όσο (κυρίως) στις ομολογιακές κατηγορίες, με μεγάλο εύρος, που κυμάνθηκε από -3,37% (Μετοχικά Α/Κ Διεθνή) έως και -0,46% (Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή).

Αξιοσημείωτες μέσες αρνητικές αποδόσεις κατέγραψαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -3,27% (με τις τιμές αρκετών “βαριών” ονομάτων του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου να καταγράφουν νέα χαμηλά έτους – άνω του 50% – χωρίς, μάλιστα, να μπορούν να πάρουν “ανάσα”), τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με -2,37%, τα Funds of Funds Μετοχικά και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρώπης, με το ίδιο πρόσημο, -2.33%. Καλύτερη η εικόνα για τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με -1,76% και -1,71%, αντιστοίχως.

Η απουσία των συναλλαγών στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, θα λέγαμε ότι δεν χαρακτηρίζεται από αδιαφορία εκ μέρους των μεριδιούχων, αλλά από στάση αναμονής σε σχέση με τα επερχόμενα σημαντικά νέα προς ανακοίνωση. Εντοπίζουμε, για ακόμη μία φορά, ως θετικά ότι

α) δεν υπήρξαν εκροές (τουναντίον μάλιστα το ισοζύγιο συναλλαγών είχε ανεπαίσθητη θετική αξία) και

β) παρά την χαμηλή αξία συναλλαγών, σε αρκετές κατηγορίες έλαβαν μικρές εισροές.

Σε εισροές ξεχώρισαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 6,455 εκατ. € και τα Μικτά Α/Κ με 2,874 εκατ. €, ενώ σε εκροές τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 3,799 και 2,974 εκατ. €, κατ΄ αντιστοιχία.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 04-10-22 04-10-22 04-10-22
Κατηγορία(ες)   11-10-22 11-10-22 11-10-22 11-10-22 11-10-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 675.947.679 155.372.801 -2,56% -0,04% -2,33%
Funds of Funds Μικτά 40 1.749.293.842 441.765.127 -1,32% -0,04% -1,35%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 72.816.121 6.420.008 -0,96% -0,16% -0,83%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 374.821.704 56.069.829 1,76% 2,33% 0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 28.935.964 1.868.741 -3,17% 0,12% -3,27%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 178.471.952 30.238.002 -1,83% -0,18% -2,37%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.188.625 895.749 -1,88% -0,12% -2,00%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 17.665.445 906.928 -1,76% 0,00% -1,76%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 25.405.033 3.612.358 -3,07% 1,02% -3,37%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.170.453.218 476.286.086 -1,70% -0,08% -1,71%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 56.200.367 15.965.468 -3,28% -0,27% -2,33%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.567.815.325 310.043.403 -1,44% 0,04% -1,46%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 682.469.797 146.978.052 -1,11% -1,18% -0,46%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.652.470.247 281.787.121 -1,18% -0,26% -1,10%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 413.223.830 121.438.931 -1,39% 0,02% -0,50%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 103.898.124 24.030.591 -1,08% 0,04% -0,87%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 257.319.335 192.516.709 -0,77% -0,23% -0,54%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 13 147.988.946 15.682.707 -0,65% 0,57% -1,00%
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.178.385.554 2.281.878.612 -1,34% -0,09%  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here