Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα. «Πρώτον, θα μπορούσε το κόστος ασφάλισης της κατοικίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και δεύτερον θα μπορούσε να μειώνει κατά ένα ποσοστό τον φόρο ακινήτων» αναφέρει στη συνέντευξή του.

Τι λέει αναλυτικά σε συνέντευξη του στο IW για το πως μπορεί να μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα:

iw? Mε τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης, παραθέσατε τις θέσεις επί του νομοσχεδίου σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης ακινήτων. Ποιες αλλαγές ζητήσατε και για ποιους λόγους;

απ. Πράγματι, η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της ΕΕ στη σύνταξη νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου με δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή την κατάσταση εκείνη που η ζωή μας και οι δράσεις μας δεν θα επιβαρύνουν το κλίμα (εκπομπή αερίων και καταστροφή βιοποικιλότητας), και δεύτερον να προσαρμοστούμε ως κοινωνία στις επιδράσεις των φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. 

Η αντιμετώπιση του συνόλου των «απωλειών-ζημιών» που οφείλονται σε ακραία κλιματικά φαινόμενα ανήκει στις επιδράσεις αυτές και είναι ευνόητο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία θα μπορούσε να συνδράμει αποτελεσματικά. 

Αναφερόμαστε σε κινδύνους συστημικούς, μη διαφοροποιήσιμους, ικανούς να επηρεάσουν καταλυτικά και ταυτόχρονα χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους, χαρακτηριζόμενους από το γεγονός ότι θα επέλθουν με βεβαιότητα, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια το πού και το πότε. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, εκτιμούμε ότι το άρθρο 19 του σχετικού νόμου, το οποίο αναφέρεται στην ασφάλιση αποκλειστικά νέων ακινήτων (ανεγερθέντα από το 2025 και μετά), τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, είναι ελλειμματικό. Αφενός εξασφαλίζει ελάχιστους, αφετέρου δημιουργεί σημαντικά τεχνικά προβλήματα από ασφαλιστικής απόψεως.

 Στον αντίποδα, η βασική δομή των σκέψεων και των επιχειρημάτων μας συγκλίνει στην πρόταση ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων των Ελλήνων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι αναγκαία. Η απόφαση της υποχρεωτικής ασφάλισης συνοδευόμενη από αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η μείωση φόρου ακινήτων και η απαλλαγή του κόστους ασφάλισης από το φορολογητέο εισόδημα, δίνει την οριστική λύση στην προστασία της ακίνητης περιουσίας μας.

iw? Στις συναντήσεις που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, ποια ήταν τα μηνύματα που αποκομίσατε; Οι προθέσεις της κυβέρνησης με τις δικές σας θέσεις βρίσκονται σε σύμπλευση;

απ. H συνάντησή μας με τον υπουργό πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο κατανόησης του θέματος. Εξηγήσαμε ότι η ανάγκη προστασίας του συνόλου της κοινωνίας μας είναι καθοριστική και ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι ο μόνος δρόμος που θα διασφαλίσει πρόσβαση και χαμηλό κόστος ασφάλισης σε όλους τους Έλληνες.