Οι συζητήσεις για την έξοδο από την κρίση δεν φθάνει να περιορίζονται στους δείκτες ή σε κάποια ιδιωτικοποίηση. Χρειάζεται ευρωπαϊκή βοήθεια και υποστήριξη πάνω σε σχεδιασμένες πολιτικές π.χ. για τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση τροφίμων, την εξαγωγική πολιτική, την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών Τουρισμού, των υποδομών, την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς χρήματος, την σύζευξη παιδείας και παραγωγής κλπ.

Η δημιουργία ενός νέου σχεδιασμού εξόδου από την κρίση θα πρέπει να έχει ως άμεσο στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης σε ότι αφορά το μέλλον της χώρας  και ασφαλώς της οικονομικής της προοπτικής. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται,  σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον,  την συμπαράσταση και την στήριξη όλου του πολιτικού κόσμου.

Φανταστείτε μια οικονομική και κοινωνική πλατφόρμα με ανοιχτά όλα τα μεγάλα θέματα: Ανταγωνισμό και Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, Δημοσιονομική Πολιτική και Διοίκηση, Τραπεζικό Ισοζύγιο και Κόκκινα Δάνεια, κλπ.

Όλα απαιτούν αντιμετώπιση  και μακρόπνοο σχεδιασμό. Απαιτούν επεξεργασία, συμφωνία και τελικώς  διατύπωση προτάσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here