Αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης κατέθεσε για τη Χαλυβουργική η Εθνική Τράπεζα και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η εταιρεία είναι αποδεδειγμένα σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών της ήδη από τα τέλη του 2015.

Έτσι σβήνει και τυπικά η… υψικάμινος συμφερόντων της οικογένειας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου μετά από δεκαετίες.

Όπως επισημαίνεται στην αίτηση η Εθνική Τράπεζα έχει απαίτηση από τη Χαλυβουργική η οποία υπερβαίνει τα 296 εκατ. ευρώ (βάσει του ισοζυγίου της εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2018)- ποσό που αντιστοιχεί στο 52,6% του συνόλου των απαιτήσεων εις βάρος της εταιρείας. Βάσει των στοιχείων της τράπεζας η απαίτηση ανήλθε σε 301,791 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018, που εκπροσωπεί ποσοστό 53,7% του συνόλου των απαιτήσεων, και την 30η.11.2020, σε 343,773 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα 562 εκατ. ευρώ.

Οι βάσιμοι λόγοι…

Ο αθεράπευτος κλονισμός της εμπορικής πίστης της Χαλυβουργικής, οι άκαρπες προσπάθειες διευθέτησης των χρεών της για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και η διαρκούσα έλλειψη εμπορικής δραστηριότητάς της συνηγορούν υπέρ του μη αναστρέψιμου και της μονιμότητας της αδυναμίας της να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές της υποχρεώσεις προς πάσης φύσεως πιστωτές της, αναφέρεται στην αίτηση υπαγωγής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here