Η Lilian Filips γνωρίζει καλά την Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Έχει εκπροσωπήσει μεγάλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο επιχειρηματικούς Ομίλους.

Σήμερα έχει επιστρέψει στο Λονδίνο αλλά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Είναι Communication Specialist με έδρα την Αγγλία.

Συμβουλεύει σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας, δημοσίων και επενδυτικών σχέσεων και μας μιλάει για τις νέα δομή των ετήσιων εταιρικών δελτίων.

Με το κείμενο αυτό προσπαθεί να ενημερώσει για τις νέες κατευθύνσεις για την δημιουργία των ετήσιων δελτίων παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Τα Ετήσια Δελτία φέτος περιλαμβάνουν τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές που έγιναν ποτέ, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επικοινωνούν για θέματα όπως η επικοινωνία με τους επενδυτές, ο εταιρικός σκοπός, η δημιουργία ευρύτερης αξίας και η στρατηγική ESG.

 

  • Η αυθεντικότητα έχει γίνει πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό μίας ετήσιας έκθεσης η οποία θα πρέπει να χτίζεται γύρω από τις αξίες τον σκοπό και της κουλτούρα της εταιρείας.

 

Επικοινωνώντας τον σκοπό της μια εταιρεία ενισχύει την κουλτούρα της και ενδυναμώνει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Και η δημιουργία αξίας είναι μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και κυβερνητικούς παράγοντες.

 

Το ESG βρίσκεται στο επίκεντρο, ειδικά όσον αφορά την κοινωνική πτυχή, με πολλές εταιρείες να χειρίζονται λανθασμένα κοινωνικά ζητήματα και θέματα εργαζομένων και να επιδεικνύουν αρνητικούς χειρισμούς κυρίως εν μέσω των κρίσεων.

 

Οι επενδυτές πια εξετάζουν  πως επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές εν μέσω της κρίσης πριν πάρουν απόφαση να επενδύσουν.

 

Η διακυβέρνηση έχει αυξήσει το βάρος της στην εταιρική ατζέντα και οι επενδυτές ζητούν μια πιο λεπτομερή προσέγγιση του ρόλου των επιτροπών που παρέχουν εποπτεία.

Eπίσης, οι επενδυτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις αμοιβές των στελεχών οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τα αποτελέσματα και τους μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρείας.

 

  • Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου είναι να αναπτύξει τον εταιρικό σκοπό και να λάβει τις σωστές ενέργειες για να διασφαλίσει δικλίδες ασφαλείας και εποπτείας καθώς και να σιγουρευτεί ότι  λαμβάνονται υπόψιν οι απόψεις των μετόχων και να ενσωματώνονται στους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.

 

Όσον αφορά το περιβάλλον ο στόχος για έναν πιο πράσινο κόσμο παραμένει και θα είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη.

Οι εταιρείες πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ενέργειές τους προς το περιβάλλον τους δεν έχουν μείνει πίσω και ότι επικοινωνούνται σωστά.

Είναι πλέον πιο σκόπιμο από ποτέ για τις επιχειρήσεις να αποδείξουν πόσο υπεύθυνες είναι και πώς ενεργούν υπεύθυνα.

 

Έτσι  η δημιουργία ενός ετήσιου δελτίου πρέπει να γίνεται με βάση τους παραπάνω άξονες και να περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες.

Eξίσου σημαντικό είναι  να επικοινωνηθεί μέσω διαφόρων μέσων όπως εταιρικού website, annual report microsite, corporate videos.

 

Σε αυτό το στάδιο, η εταιρική επικοινωνία προδιαθέτει  διάφορα εργαλεία επικοινωνίας τίθενται για να ζωντανέψουν την ιστορία μέσα από διάφορες πλατφόρμες και κανάλια.

 

lilian.Filips@irconsultants.co.uk

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here