Ποσοστό 13,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της “Μορέας Α.Ε.” μεταβίβασε η Intracom στην Intrakat στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και μετά από τη λήψη των κατά Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων.

Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους που είχαν αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here