Δεν φοβάται τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Δέλτα στα «κόκκινα δάνεια», η UBS και αυτό περιλαμβάνει και χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Σύμφωνα με το διεθνή οίκο, οι περισσότερες διακοπές πληρωμών των τραπεζικών δανείων της ΕΕ έχουν λήξει και ο κίνδυνος των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχωρεί.

Ειδικότερα η UBS έχει υπολογίσει ότι  877 δις ευρώ εταιρικού χρέους και χρέους νοικοκυριών της ΕΕ είχαν υπαχθεί σε διακοπές πληρωμών τόκων ή κεφαλαίου από την έναρξη της πανδημίας, αλλά μόνο 203 δις ευρώ παραμένουν πλέον σε αυτό το καθεστώς.

Το ποσοστό των τραπεζικών δανείων της ΕΕ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών είναι ελάχιστο, μόλις 1,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η UBS, η Γερμανία (0,1%), οι Κάτω Χώρες (0,1%) και η Γαλλία (0,3%) έχουν εξαιρετικά χαμηλά μερίδια σε καθεστώς αργίας πληρωμών, ενώ η Ελλάδα (1,1%) και η Ισπανία (1,9%) κατατάσσονται στις καλύτερες θέσεις εντός της περιφέρειας της ΕΕ.

Αντίθετα οι χώρες με μεγάλα μερίδια δανείων σε αναστολή πληρωμών, είναι Πορτογαλία (13,8%) και η Ιταλία (3,6%), όπου ακόμα περισσότερα μη χρηματοπιστωτικά επιχειρηματικά δάνεια, δεν έχουν ακόμη αρχίσει να επαναλαμβάνουν τις κανονικές πληρωμές τόκων και κεφαλαίου.

Γενικά όμως, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών μειώνεται, ακόμη και με επιλεκτικές αυξήσεις σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι στην Covid-19.

Από τα δάνεια που εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιόδους χάριτος πληρωμών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν σε 3,9% (+0,6%). Για τα δάνεια που έχουν εξέλθει από τις περιόδους χάριτος πληρωμών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν σε 4,5% (+0,5%). Όμως, τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε 2,5% (-0,1%).

Η ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα διευκολύνει την πώληση υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιφέρεια της ΕΕ, ιδίως στην Ελλάδα και την Ιταλία, αναφέρει η UBS.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here