Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, της 26ης Ιουλίου 2019, ενέκρινε οµόφωνα τη διανοµή µερίσµατος 0,294 ευρώ ανά μετοχή.

Το µέρισµα προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2018. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, µετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά µετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019. ∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι εγγεγραμμένοι

Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 19η Αυγούστου 2019 (Record Date). Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. H καταβολή του µερίσµατος θα πραγματοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here