Σημαντική αύξηση επενδύσεων και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 85,6 εκατ. ευρώ και να σημειώνουν άνοδο κατά 38,6% σε ετήσια βάση, κατέγραψε το 2018 ο ΑΔΜΗΕ. Την ίδια στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ μείωσε δραστικά τις καθαρές χρηματοοικονομικές του δαπάνες κατά –73,1%.

H μείωση των λειτουργικών δαπανών, που οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή σχηματισμένων προβλέψεων, συνέβαλε στην αύξηση κατά +6,4% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 183 εκατ. ευρώ, οδηγώντας έτσι στην υψηλή καθαρή κερδοφορία.

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν το 2018 σε 249,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση (-2,8%) από τη χρήση της προηγούμενης χρονιάς.

Το 2018 οι επενδυτικές δαπάνες του διαχειριστή παρουσίασαν αύξηση κατά +154% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 178,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 42,3 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,201 ευρώ.

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε σε 0,0316 ευρώ ανά μετοχή.

  • Το 2019 θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέρισμα.
  • Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here