του Κώστα Σιαμπράκου

Διανύοντας τις ημέρες του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα και έχοντας ως φυσιολογικό αποτέλεσμα τον μειωμένο όγκο συναλλαγών, μας δίνεται η ευκαιρία να ρίξουμε μία ματιά στην συμπεριφορά της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη μέχρι τώρα διάρκεια του Απριλίου ή εναλλακτικά στις πρώτες ημέρες του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Δύο είναι τα πολύ αισιόδοξα γεγονότα:

  1. η πολύ καλή εικόνα και συνάμα αυτονόμηση των Ελληνικών μετοχικών τίτλων έναντι των ανάλογων διεθνών,
  2. η παράλληλη δυναμική επιστροφή των μεριδιούχων, μετά από ένα διάλειμμα που διήρκησε περίπου 20 ημέρες, λόγω του Ρωσο- Ουκρανικού πολέμου.

Πράγματι, η ενίσχυση του Ενεργητικού κατά 1,21% (σε απόλυτα νούμερα 129,774 εκατ. €), που το διαμόρφωσε στα 10,893 δις €, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στους δύο παράγοντες που προαναφέραμε.

Αναλυτικότερα, οι μόνες από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ που επέτυχαν θετική μέση απόδοση ήταν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 4,60%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 4,06% και, σε απόσταση, τα Μικτά Α/Κ με 0,73% (οι δύο πρώτες κατηγορίες δραστηριοποιούνται άμεσα στο ΧΑ, ενώ η τρίτη έμμεσα).

Οι εν λόγω κατηγορίες αυτονομήθηκαν με κέρδη έναντι των υπολοίπων κατηγοριών, με αποτέλεσμα το υψηλό συνολικό μερίδιο αγοράς τους 37,29% να υποβοηθήσει κατά το ήμισυ στην αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησής. Επίσης, ήταν η αιτία που η μέση απόδοση του συνόλου της αγοράς κυμάνθηκε σε οριακά θετικά επίπεδα 0,06%.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι από τις υπόλοιπες 15 κατηγορίες που υπέστησαν μέση μείωση καθαρών τιμών, ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -1,75%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -1,74% και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με -0,76%.

Στις ομολογιακές κατηγορίες συνεχίστηκε η φετινή “κατρακύλα” των καθαρών τιμών: εντός του Απριλίου οι μέσες αρνητικές αποδόσεις κυμάνθηκαν σε εύρος -0,70% (Funds of Funds Ομολογιακά) έως και -0,13% (Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών).

Οι απώλειες θα ήταν ακόμη υψηλότερες εάν δεν υπήρχε η θετική επίδραση της ισοτιμίας μεταξύ ευρώ/δολαρίου, καθώς διαπραγματεύονται στα επίπεδα του 1,08.

Το υπόλοιπο (σχεδόν) μισό στην ενίσχυση του Ενεργητικού προήλθε από την άνοδο των μεριδίων 0,38% που αντιστοιχούν σε άκρως ικανοποιητικές εισροές, της τάξεως των 65,494 εκατ. €.

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες εισροές ήταν τα Μικτά Α/Κ με 37,469 εκατ. €, τα Funds of Funds Μικτά με 17,883 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 9,560 εκατ. € (επιτέλους η συγκεκριμένη κατηγορία δείχνει σημάδια αφύπνισης για τη φετινή χρονιά), τα Funds of Funds Μετοχικά με 8,473 εκατ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 4,222 εκατ. €.

Στον αντίποδα, ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (οι εκροές είναι συνεχόμενες από την έναρξη του έτους), στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 4,787 εκατ. €, στα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 2,324 εκατ. € και στα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 2,182 εκατ. €.

Η γενική εικόνα για φέτος στο ισοζύγιο συναλλαγών καταδεικνύει την προσπάθεια των μεριδιούχων για δημιουργία αποδόσεων μέσω κατηγοριών υψηλού ρίσκου. Τούτο διότι, οι αποδόσεις στις συντηρητικού τύπου επενδύσεις είναι – και θα παραμείνουν, όλα δείχνουν μεσοπρόθεσμα, αρνητικές -, τα καταθετικά επιτόκια χαμηλά, ενώ ο πληθωρισμός ψαλιδίζει τις αποταμιεύσεις. Εύλογο πλέον, ότι πρέπει να ενταθεί περισσότερο η έννοια της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και βέβαια ο βαθμός υψηλών αντανακλαστικών στις επενδυτικές αποφάσεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ

(ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ: 31/3/2022 – 18/4/2022

Μεταβολή Μεταβολή Μέση Εισροές/
Αριθμός Σύνολο Σύνολο  Ενεργ/κου Μεριδίων Απόδοση Εκροές/
Α/Κ Ενεργητικού Μεριδίων 31-03-22 31-03-22 31-03-22 31-03-22
Κατηγορία(ες) 31-03-22 18-04-22 18-04-22 18-04-22 18-04-22 18-04-22 18-04-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 741.697.204 147.843.268 0,60% 1,17% -0,37% 8.473.491
Funds of Funds Μικτά 41 1.862.377.758 434.706.296 0,62% 1,12% -0,26% 17.882.875
Funds of Funds Ομολογιακά 3 77.090.933 6.581.299 -0,14% 0,49% -0,70% 392.622
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 355.787.111 50.752.407 -0,61% -1,06% -0,03% -2.182.340
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 30.795.933 1.830.881 -0,35% 1,47% -1,74% 436.984
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 194.373.883 30.549.632 1,80% 0,82% -0,32% 4.222.249
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.611.744 912.332 -1,50% -0,12% -0,41% -2.178
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 34.105.478 10.371.882 5,00% 0,82% 4,60% 124.201
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 29.237.956 3.658.963 -0,35% 3,05% -1,75% 565.909
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.375.692.242 512.943.045 4,93% 0,51% 4,05% 9.560.177
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.650.924 16.934.724 0,22% 0,77% -0,76% 709.115
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 55 2.652.694.727 303.497.479 2,69% 0,76% 0,73% 37.468.538
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 46 728.584.126 157.855.019 -0,99% -0,76% -0,21% -4.786.679
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.815.373.312 290.727.222 -0,53% 0,06% -0,44% -6.285.361
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 446.930.826 121.761.876 -0,84% -0,01% -0,13% -153.870
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 94.508.229 22.115.196 -0,54% -0,08% -0,64% 2.246
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 287.079.079 208.673.280 -0,86% -0,80% -0,05% -2.323.689
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 11 97.350.735 9.289.189 1,04% 1,82% -0,44% 1.389.612
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.892.942.199 2.331.003.989 1,21% 0,38% 0,06% 65.493.904

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here