του Κώστα Σιαμπράκου

Οι προσδοκίες για τον μετριασμό της επιθετικής επιτοκιακής πολιτικής, εκ μέρους της Αμερικάνικης κεντρικής τράπεζας, είχαν ως αποτέλεσμα ο μήνας Οκτώβριος να προσφέρει πολύ καλές μετοχικές αποδόσεις, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, παρά την ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα,

Ως εκ τούτου, οι ανάλογες μετοχικές και μικτές κατηγορίες των Α/Κ απορρόφησαν τις αποδόσεις αυτές, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση τα μεγέθη της συνολικής κεφαλαιοποίησης και επέφεραν, επίσης, σημαντικές προσδοκίες για το τελευταίο τρίμηνο, ενός πολύ κακού, έτους.

Αναλυτικότερα, το Ενεργητικό μείωσε κατά πολύ τις απώλειές του, από -8,85% που ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε -6,13% την πρώτη Νοεμβρίου.

Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 301,964 εκατ. €, πράγματι, προήλθε από τις αποδόσεις, καθώς οι μεριδιούχοι – παρότι διατηρούν μία στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας, που επιφέρει χαμηλό όγκο συναλλαγών – προέβησαν σε αγορές μεριδίων της τάξεως των 27,862 εκατ. €.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η θετική συμπεριφορά των διεθνών μετοχικών δεικτών, αλλά και του ΧΑ, καταφέρουν να διατηρήσουν αυτή την ανοδική κίνηση, μετά τη νέα υψηλή αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% που πραγματοποίησε η FED, το βράδυ της αμέσως προηγούμενης Τετάρτης.

Η άμεση αντίδραση των επενδυτών κάθε άλλο παρά αισιόδοξη ήταν ως προς την συγκεκριμένη αύξηση (ήδη τα Αμερικάνικα επιτόκια κυμαίνονται σε εύρος 3,75%-4%), ως προς τις δηλώσεις του κ. Πάουελ σε ελεύθερη μετάφραση «ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που πρέπει να διανύσουμε για να ολοκληρωθεί  ο τρέχων κύκλος αύξησης των επιτοκίων παρέμβασης», ή αν θέλετε ακόμη και της κ. Λαγκάρντ «ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν όσο χρειαστεί».

 

Οι επενδυτές ανά τον πλανήτη, καλούνται να αποτιμήσουν οι παραπάνω δηλώσεις τι “γραμμή” θα δώσουν στις υπόλοιπες Νομισματικές Αρχές.

 

  • Στο εσωτερικό, πάντως, κάποιοι (κυρίως) συντηρητικού τύπου μεριδιούχοι “τρέχουν” να επωφεληθούν τις όποιες επιτοκιακές αυξήσεις μέσω των ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία αύξησε τη συναλλακτική της δραστηριότητα μετά από μακρύ χρονικό διάστημα και σημείωσε εισροές, εντός του Οκτωβρίου, περί των 27,198 εκατ. € (όσες σχεδόν από την έναρξη του έτους).

Η συνεισφορά στα παραπάνω της τελευταίας εβδομάδας που διανύσαμε ήταν η ενίσχυση του Ενεργητικού κατά 0,63%  (ή σε απόλυτα μεγέθη 64,910 εκατ. €), που το διαμόρφωσε στα 10,443 δις €. Η αύξηση αυτή προήλθε, πρωτίστως, από τη θετική μέση απόδοση 0,34% της αγοράς των Α/Κ και δευτερευόντως από τις εισροές, που ανήλθαν σε 13,640 εκατ. €.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 13 επέτυχαν κέρδη, οι 4 ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) Σε μέσο ανοδικό πρόσημο ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 1,95%, τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,20% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 0,95%.

Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη ακολούθησαν τη ροή των αγορών με μέση απόδοση 0,84% και 0,62%, αντιστοίχως. Τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -2,18% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,25%, ήταν αυτά με τος σημαντικότερες μέσες απώλειες καθαρών τιμών.

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από χαμηλής αξίας συναλλακτικότητα, αλλά με θετικό ισοζύγιο εισροών/εκροών.

Τα Μικτά Α/Κ με συναλλαγές αξίας 13,764 εκατ. € συνεχίζουν να οδηγούν το “τραίνο” των φετινών εισροών.

Ακολούθησαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 4,201 εκατ. €.

Αντιθέτως, τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 2,234 εκατ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 961 χιλ. €, υπέστησαν τις υψηλότερες εκροές.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 25-10-22 25-10-22 25-10-22
Κατηγορία(ες)   01-11-22 01-11-22 01-11-22 01-11-22 01-11-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 696.768.957 155.130.545 1,29% 0,00% 1,20%
Funds of Funds Μικτά 40 1.767.973.388 441.574.250 0,52% -0,02% 0,60%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 72.273.830 6.391.150 0,03% -0,02% 0,04%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 381.528.332 58.374.867 1,11% 1,86% 0,00%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 29.675.194 1.849.649 -2,13% 0,06% -2,18%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 183.932.898 30.087.112 0,65% -0,17% 0,84%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 2.956.855 894.857 -0,06% 0,00% 0,95%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 19.163.202 906.928 0,62% 0,00% 0,62%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 26.449.046 3.594.350 -1,10% -0,53% -0,25%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.251.391.947 475.185.499 0,72% -0,04% 0,84%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 61.880.451 15.759.310 1,44% -0,33% 1,95%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.680.018.994 311.572.662 0,98% 0,29% 0,51%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 48 681.139.519 146.413.395 0,24% 0,04% 0,10%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.659.957.473 280.833.117 0,32% -0,05% 0,39%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 417.085.343 121.409.866 0,21% -0,01% -0,14%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 103.201.097 24.126.607 -1,76% 0,07% 0,38%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 256.444.143 190.960.088 -0,20% -0,19% -0,01%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 15 151.203.789 15.809.218 0,73% 0,32% 0,24%
ΣΥΝΟΛΑ 355 10.443.044.458 2.280.873.467 0,63% 0,05%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here