Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Μέλισσα Κίκιζας» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ 76330/ΥΠΕ/7/00032/Γ/Ν.4399/2016/13-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.73, Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων), στο 5ο χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 13.529.121,08 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 13.529.121,08 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής (για συμβατική επένδυση), ύψους 4.735.192,38 ευρώ.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 55,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα μεγέθη της βιομηχανίας ζυμαρικών, η οποία σε ενοποιημένη βάση το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 65,33 εκατ. ευρώ (+8,6% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,50 εκατ. ευρώ (+4%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,17 εκατ. ευρώ (+12,3%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 4,38 εκατ. ευρώ (+27,1%), μετά την αφαίρεση λοιπών εσόδων-εξόδων.

Η «Μέλισσα – Κίκιζας» παρουσίασε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εμπορευμάτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχόλησε κατά μέσον όρο 280 εργαζόμενους, έναντι 272 το 2016.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here