Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η εγχώρια οικονομία το 2021, μετά τη βαθιά ύφεση που υπέστη το 2020 εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης (Covid – 19). Ειδικότερα, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά 8,4% το 2021, έναντι πτώσης 9,0% το προηγούμενο έτος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του 2021, επανήλθαν δυναμικά εντείνοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες που κατέγραψαν το 2020. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφάνισε μία σημαντική “ομάδα” επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ελληνικού εταιρικού τομέα. Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις στα οικονομικά τους μεγέθη το τελευταίο έτος.

Η ICAP CRIF αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP CRIF Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2021. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2021 είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν σημαντική αύξηση σε βασικά οικονομικά μεγέθη το 2021, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δήλωση Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ICAP CRIF

«Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, καθώς το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε κατά 8,4%, μετά τη βαθιά ύφεση που υπέστη το 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Με τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς το 2021 οι ελληνικές επιχειρήσεις επανήλθαν δυναμικά, εντείνοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφανίζει ο ελληνικός εταιρικός τομέας για το 2021 και ειδικότερα μία “ομάδα” επιχειρήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις πλέον κερδοφόρες της χώρας για το συγκεκριμένο έτος. Οι εταιρείες αυτές, παρά τις αντιξοότητες, κατάφεραν να πετύχουν αξιόλογες επιδόσεις.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2021, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση στα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας διπλασιάστηκαν το 2021 σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε €21,4 δισ. Ο δε συνολικός κύκλος εργασιών τους ενισχύθηκε κατά 28,3% και διαμορφώθηκε σε €107,8 δισ. Σχεδόν όλοι οι τομείς δραστηριότητας παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη EBITDA το τελευταίο έτος, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η διεύρυνση των κερδών στον τομέα των Τραπεζών-Factoring και στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών με κυριότερους τους κλάδους των Υπηρεσιών Μεταφορών, της Ενέργειας και της Ακίνητης Περιουσίας.

Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διαμορφώθηκαν σε €15,0 δισ. το 2021, αυξημένα σημαντικά κατά 10,6 δισ., έναντι του προηγούμενου έτους. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα κέρδη των 500 εταιρειών υπερκάλυψαν το αντίστοιχο αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2021. Επίσης, άνοδο κατά 11,4% κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων το τελευταίο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 500 εταιρείες της φετινής κατάταξης οι 115 διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece” την τελευταία δεκαετία (2012-2021), επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι “πρωταθλητές” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2022 είναι θετικές, καθώς σύμφωνα με ελληνικούς και διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, εκτιμάται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% – 6% σε σχέση με το 2021, ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις για το 2023 κάνουν λόγο για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης (1%-2%).

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά την τρέχουσα περίοδο είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και αποδυναμώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά, δημιουργούν σημαντικά και πολυδιάστατα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Παρ όλα αυτά, θεωρώ ότι οι πλέον δυναμικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα τυχόν ευκαιρίες, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της τρέχουσας συγκυρίας. Με την αποκλιμάκωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υλοποίηση επενδύσεων ο “πυρήνας” των επιχειρήσεων που διακρίνονται ως Business Leaders, στοχεύοντας και πάλι σε υψηλές επιδόσεις, μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

 • ➢  κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους το 60,9% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση δεδομένων της ICAP CRIF2,
 • ➢  εμφάνισαν το 2021 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €21,4 δισ., υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς
 • ➢  κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €15,0 δισ. το 2021, ξεπερνώντας αρκετά τα αντίστοιχα κέρδη (τελικό καθαρό αποτέλεσμα) που προέρχονται από το σύνολο των 17.033 εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2021 διαμορφώθηκε σε €5,17 εκατ., μέγεθος αρκετά πιο υψηλό από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€4,46 εκατ.).
Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων το κατώτατο όριο κερδών EBITDA, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2021, διαμορφώθηκε σε €4,22 εκατ., μέγεθος επίσης, αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€3,53 εκατ.).

1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 500 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2021), σημειώνεται ότι 115 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece“, από το 2012 έως και το 2021, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2021 μόνο 55 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών

2021

2020

Μεταβολή

Σύνολο κερδών EBITDA

21.404.021

10.730.686

99,5%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

88.692.274

79.598.167

11,4%

 

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2021 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2020, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

➢ Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά EBITDA των 500 εταιρειών διπλασιάστηκαν το 2021 ανερχόμενα σε €21,4 δισ., από €10,7 δισ. το 2020 (μεταβολή 2021/20:+ 10,7 δισ.). Όλοι οι τομείς παρουσίασαν αύξηση των κερδών EBITDA το τελευταίο έτος, εκτός του τομέα των Ασφαλειών ο οποίος κατέγραψε μικρή μείωση. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση του τομέα των Τραπεζών (κατά €5,2 δισ.) και των Λοιπών Υπηρεσιών (κατά €3,0 δισ.). Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν όλες οι Τράπεζες, ιδιαίτερα όμως μεγάλη ήταν η μεγέθυνση των κερδών EBITDA της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά €2,6 δισ. το 2021/2020. Αναφορικά με τον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών, χαρακτηριστικό είναι ότι από τους επιμέρους 26 κλάδους οι 25 βελτίωσαν τα κέρδη τους το τελευταίο έτος. Σε απόλυτα μεγέθη, σημαντική διεύρυνση των κερδών EBITDA κατέγραψαν οι κλάδοι: Υπηρεσίες Μεταφορών (€512,1 εκατ.), Ενέργεια – Νερό (€482,3 εκατ.) και Ακίνητη Περιουσία (€428,8 εκατ.).

Σημαντικότατη αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €14,98 δισ. το 2021, από €4,41 δισ., το προηγούμενο έτος. Τη σημαντική αυτή διεύρυνση τροφοδότησε, σε μεγάλο βαθμό, η ενίσχυση των κερδών του Τραπεζικού τομέα κατά €5,1 δισ., καθώς και του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών τα κέρδη του οποίου αυξήθηκαν κατά €2,9 δισ. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των κερδών της Βιομηχανίας κατά €1,9 δισ., το τελευταίο έτος. Έπονται οι τομείς του Εμπορίου (+€496,6 εκατ.) και του Τουρισμού (€253,7 εκατ.).

Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου – 2021), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 94,8% ήταν κερδοφόρες (έναντι 90,0% το 2020).
Αξιόλογη αύξηση παρουσίασε ο συνολικός κύκλος εργασιών (+28,3%) των 500 εταιρειών του δείγματος. Μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε ο τομέας του Τουρισμού (+49,5%) και ακολούθησε ο τομέας της Βιομηχανίας (40%). Σε απόλυτα μεγέθη, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζει η Βιομηχανία (€11,1 δισ.) και έπονται οι Λοιπές Υπηρεσίες (€6,2 δισ.) και το Εμπόριο (€4,6 δισ). Αύξηση κατά 11,4% εμφάνισαν τα ίδια κεφάλαια των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων το 2021, σε σχέση με το 2020.

ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2021 – ΜΕΡΙΔΙΑ

Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών» και στον Βιομηχανικό τομέα κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2021, καλύπτοντας μερίδιο 34,8% και 32,0% αντίστοιχα, επί του συνόλου των εταιρειών.

Σχετικά με τις επιδόσεις των τομέων το 2021 επισημαίνονται τα εξής:

 • Η συμμετοχή του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, αποσπώντας το υψηλότερο μερίδιο στα κέρδη EBITDA με 38,1% ενώ στα καθαρά κέρδη (προ φόρου) κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 30,4%. Ο τομέας ήταν τρίτος στην σειρά κατάταξης με βάση τον κύκλο εργασιών με ποσοστό 25,3%.
 • Ο τομέας της Βιομηχανίας κατατάσσεται τρίτος τόσο βάσει κερδών EBITDA με 17,8% όσο και βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών με 18,9%. Ωστόσο, με βάση τον κύκλο εργασιών ο Βιομηχανικός τομέας καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 36,0%.
 • Ο τομέας του Εμπορίου αποσπά τη δεύτερη θέση βάσει κύκλου εργασιών το 2021 με μερίδιο 28,4%. Αναφορικά με την κερδοφορία, ο τομέας κατέλαβε την τέταρτη θέση τόσο με βάση τα EBITDA (μερίδιο 10,2%) όσο και με βάση τα κέρδη προ φόρου (ποσοστό 7,9%).
 • Ο τομέας των Τραπεζών – Εταιρειών Factoring κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό 29,1% όσον αφορά τα EBITDA και την κορυφαία θέση με μερίδιο 38,5% με βάση τα καθαρά προ φόρου κέρδη.

3. “TOP 20” ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι αρκετά σημαντική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2021) μερίδιο 54,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 39,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.
Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:

• Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2021 όσο και το 2020, ενώ 16 από αυτές

κατείχαν μία θέση στις πρώτες 20 και το 2019. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία αναδείχθηκε το 2021 η ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε., επιστρέφοντας στην πρώτη θέση της κατάταξης (όπως το έτος 2019), ύστερα από τη 2η θέση που απέσπασε το 2020. Συγκεκριμένα, τα κέρδη EBITDA της Τράπεζας παρουσίασαν σημαντική άνοδο, καθώς διαμορφώθηκαν σε €3,279 δισ. το 2021 από €672,2 εκατ. το 2020.

 • Την δεύτερη θέση απέσπασε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 • Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (3η),

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (4η), και ΔΕΗ Α.Ε. (5η).

 

 

 

 

4.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση των βασικών δεικτών για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία και των προηγουμένων εκδόσεων, υπολογίσθηκαν οι δείκτες βάσει των ενοποιημένων μεγεθών για κάθε τομέα και όχι οι μέσοι αριθμητικοί δείκτες (μέσοι όροι των επί μέρους δεικτών των εταιρειών).

 • Όσον αφορά το δείκτη κερδοφορίας EBITDA, τις καλύτερες επιδόσεις το 2021 κατέγραψε ο κλάδος των Τραπεζών – Factoring (84,4%). Ακολουθούν οι τομείς των Λοιπών Υπηρεσιών (52,3%) και του Τουρισμού (51,5%).
 • Με βάση την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), στην πρώτη θέση βρίσκεται ο τομέας του Εμπορίου με 40,8% το 2021. Ακολουθεί, με πολύ μικρή διαφορά, ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών με 40,2%. Έπεται ο κλάδος της Βιομηχανίας με 29,6% το ίδιο έτος.
 • Την υψηλότερη (συγκριτικά) σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζει το 2021 ο τομέας του Εμπορίου (3,43) και τη χαμηλότερη ο τομέας της Βιομηχανίας (1,80).

5. ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΡΔΩΝ EBITDA ➢ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2021 με βάση τα κέρδη EBITDA είναι:

HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν από κοινού κέρδη EBITDA ύψους €1.347,5 εκατ., καλύπτοντας το 35,3% των συνολικών κερδών του τομέα. Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πλέον κερδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους της κατάταξης για το 2021, οι οποίοι ήταν οι εξής:

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 64,1%των συνολικών κερδών EBITDA και το 74,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα της Βιομηχανίας.

➢ ΕΜΠΟΡΙΟ
Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους €740,1 εκατ., αποσπώντας μερίδιο 33,8% επί των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης.
Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πέντε κορυφαίους εμπορικούς κλάδους:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

JUMBO Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.

ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.4

ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 68,2% των συνολικών κερδών EBITDA και το 75,2% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα του Εμπορίου.

➢ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ (εκτός Τραπεζών – Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού)
Στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA για τον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», αναδείχθηκαν, το 2021, οι εταιρείες:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε.

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

 

Οι πέντε (5) παρουσιαζόμενες επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €2.971,9 εκατ. το 2021, αποσπώντας μερίδιο 36,5% επί των συνολικών κερδών του τομέα παροχής λοιπών υπηρεσιών. Οι πέντε (5) κορυφαίοι κλάδοι του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών για το 2021, βάσει της κλαδικής κατανομής κερδών, ήταν οι εξής:

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 74,3% των συνολικών κερδών EBITDA και το 72,8% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα παροχής λοιπών υπηρεσιών.

➢ Τράπεζες – Εταιρείες Factoring
Στη φετινή κατάταξη των Business Leaders συμμετέχουν εννέα (9) τράπεζες, ωστόσο καθοριστική είναι η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.5, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 500 Business Leaders. Εκτός αυτών, στην κατάταξη περιλαμβάνονται, επίσης, τρεις (3) εταιρείες factoring. Στην κορυφαία πεντάδα συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:

ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €6.100,6 εκατ., καλύπτοντας μερίδιο 97,9% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τομέα το 2021.

Στον τομέα των Ασφαλειών, στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA, το 2021, ήταν οι εταιρείες:

ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α.

EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €276,6 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 66,7% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα των ασφαλειών το 2021.

➢ Τουρισμός
Τέλος, στον τομέα του Τουρισμού, ως κορυφαίες επιχειρήσεις αναδείχθηκαν οι εξής:

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ξ.Ε.

ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤ., “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ” Α.Ε.

 

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €340,7 εκατ. κάλυψαν από κοινού ποσοστό 56,4% στα συνολικά κέρδη EBITDA του τομέα το 2021. Όσον αφορά την κλαδική διάρθρωση των εταιρειών του τομέα του Τουρισμού, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν μερίδια 49,5% και 48,3% αντίστοιχα, επί των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα το 2021.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 200 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών. H κατάταξη των ομίλων έγινε με βάση τα κέρδη EBITDA. Σημειώνεται ότι 14 νέοι όμιλοι παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην έκδοση και συγκεκριμένα στην κατάταξη των 200 πλέον κερδοφόρων ομίλων εταιρειών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 53 Όμιλοι διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2012 έως και το 2021.

Ομοίως και σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, διαπιστώνεται η καθοριστική συμμετοχή μιας μικρής ομάδας στο σύνολο, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) το 69,7% των κερδών EBITDA, το 59,9% του κύκλου εργασιών καθώς και το 73,4% των (προ φόρου) κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2021.

Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2021 ανεδείχθησαν οι εξής:

Σύνολο κερδών EBITDA

14.604.332

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

70.861.795

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εν κατακλείδι, ο ελληνικός εταιρικός τομέας επανήλθε δυναμικά το 2021 μετά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βίωσε το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπισή της, οι οποίες άλλαξαν άρδην το επιχειρηματικό τοπίο.
Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες της χώρας, πέτυχαν υψηλές επιδόσεις, καθώς κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους και εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας τους, γεγονός που υποδηλώνει και καλή διαχείριση του κόστους και των δαπανών τους.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος (2022) είναι θετικές καθώς, βάσει της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,3% το 2022.

Ωστόσο, παρά τις θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της εγχώριας οικονομίας, οι συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο σε διεθνές επίπεδο είναι ιδιαίτερα δυσχερείς. Η έκρηξη του κόστους της ενέργειας, η γεωπολιτική αναταραχή (εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία) και οι έντονα πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, εντείνοντας παράλληλα το κλίμα ανησυχίας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Για τον λόγο αυτόν, οι πλέον δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να προσαρμόζονται στο εκάστοτε μεταβαλλόμενο οικονομικό “περιβάλλον”, αξιοποιώντας τυχόν ευκαιρίες προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της υφιστάμενης κατάστασης. Ο “πυρήνας” των επιχειρήσεων αυτών, στοχεύοντας και πάλι σε υψηλές επιδόσεις, μπορούν να συμμετάσχουν καθοριστικά στην ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here