Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 176 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά +0,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 689 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά +3,4% σε ετήσια βάση σε 869 εκατ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε 435 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 501 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020 και κατά 34,1% το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε 287 εκατ. ευρώ.

  • Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε -1,16 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo και FPS ποσού 1,33 δισ. ευρώ.

Η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo.

Oι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι σχολίασαν θετικά τα αποτελέσματα, παρά το αρνητικό τους πρόσημο:

JP Morgan

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανοίγει μια νέα σελίδα για την Eurobank με το δείκτη NPEs να υποχωρεί στο 15,3%. Εάν δεν είχε προκύψει η πανδημία η Τράπεζα θα βρισκόταν πολύ κοντά σε διψήφιο ROE, ωστόσο η βελτίωση της θέσης στα NPE με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης στο 60% θα επιτρέψει στη διοίκηση να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στους μετόχους.

Deutsche Bank

Ισχυρά τα αποτελέσματα το Β’ τρίμηνο, εν γένει καλύτερα του αναμενόμενου, τόσο λόγω οργανικών όσο και λοιπών εσόδων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις (περίπου κατά 12%) με καλύτερα του αναμενόμενου οργανικά έσοδα και ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (trading).

Bank of America

Καλή η γενική εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο, που επηρεάστηκε από κινήσεις – ορόσημο στο πεδίο των NPEs. Η Eurobank επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα με τα βασικά έσοδα να αυξάνονται κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση. Μετά τη συμφωνία για το Cairo η Eurobank έχει το χαμηλότερο δείκτη NPE στην Ελλάδα.  Έχει προβάδισμα στη διαδικασία περαιτέρω μείωσης των NPEs και θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE (9% το 2023) και RoTE 7% το 2022 (Return on Tangible Equity).

 Goldman Sachs

Επιβεβαίωση των προοπτικών  για το 2020 – Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν καλύτερα της γενικής προσδοκίας κυρίως με τη συνδρομή οργανικών εσόδων, εσόδων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (trading) και άλλες πηγές.

AXIA

Η Eurobank παρουσίασε, σε γενικές γραμμές, ισχυρά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας αλλά και με τη γενική προσδοκία στην αγορά. Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της  για το 2020 και αισιοδοξεί πως οι επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου από την πανδημία είναι διαχειρίσιμες το 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here