Η συμβολή των επενδύσεων της DEMO στην ενίσχυση του κλάδου φαρμάκου στην εγχώρια, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά

Επενδύσεις ζωτικής σημασίας τόσο για την ίδια την εταιρεία και κατ΄επέκταση για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και την Εθνική Οικονομία, όσο και για την εξασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων σε Ελλάδα και Ευρώπη, υλοποιεί αυτή την περίοδο η φαρμακοβιομηχανία DEMO.

Πρόκειται για ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο που «τρέχει» σχεδόν τρία χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Με το πέρας της επένδυσης η DEMO ΑΒΕΕ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι επενδύσεις της DEMO που υλοποιούνται στο Κρυονέρι και τον  Άγιο Στέφανο Αττικής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στην Τρίπολη, περιλαμβάνουν παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων χημικής προέλευσης, Ε&Α και παραγωγή φαρμάκων χημικής προέλευσης καθώς και Ε&Α πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων βιολογικής προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων συμβάλλοντας έτσι στην επάρκεια της Ε.Ε. σε πρώτες ύλες. Επίσης, η DEMO ABEE είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Κι αυτό θα γίνει με τη δημιουργία σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας, στο Άγιο Στέφανο Αττικής.

Η σημασία των παραπάνω επενδύσεων, τόσο για την εταιρεία όσο και για την Ελλάδα και την Ε.Ε., γίνεται ευκολότερα αντιληπτή αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου το 60%  της παγκόσμιας παραγωγής δραστικών ουσιών, μεταξύ αυτών και των αντίστοιχων γενόσημων παράγεται  σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Στην περίοδο των lockdowns, επηρεάστηκε άμεσα η παραγωγή και διακίνηση φαρμάκων, τελικών φαρμάκων και πρώτων υλών στη διεθνή αγορά. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα στην Ευρώπη (αναισθητικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά κι άλλα φάρμακα). Αυτό οδήγησε την Ε.Ε. στο να επαναπροσδιορίσει την πολιτική υγείας δίνοντας έμφαση στην επάρκεια σε προσιτά φάρμακα. Μάλιστα η Ε.Ε. αναγνώρισε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενίσχυσης της φαρμακοβιομηχανίας σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η DEMO επέλεξε να συμβάλλει στην κάλυψη των ενδοκοινοτικών αναγκών με νέες επενδύσεις που έχουν  ως στόχο την επάρκεια και την αυτονομία τόσο σε επίπεδο δραστικών ουσιών όσο και τελικών φαρμάκων.