Στη σημερινή, απαιτητική καθημερινότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις συνεχείς κρίσεις και το δαιδαλώδες νομικό και φορολογικό πλαίσιο, οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους στον σωστό σχεδιασμό των συνεργασιών τους και στην αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που γεννώνται από τη δραστηριότητά τους. Η δικηγορική εταιρεία της νέας εποχής αποτελεί ένα κομβικό σημείο παροχής πολλαπλών υπηρεσιών για την κάθε μεγέθους επιχείρηση.

Η σημερινή οικονομική πραγματικότητα στηρίζεται σε θεσμικό πλαίσιο πολύπλοκο, με θεσμούς που συνεχώς εξελίσσονται, από νέους θεσμούς πρωτόγνωρους, που δεν χωρούν στα πλαίσια του γνωστού αστικού και εμπορικού δικαίου. Επομένως, σωρεύεται τεράστιος όγκος κανονιστικών ρυθμίσεων, του οποίου η τιθάσευση απαιτεί εξειδίκευση. Επίσης, τα οικονομικά και επιχειρηματικό σχήματα έχουν ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων τους από πολλές πλευρές δικαίου. Σε κάθε συναλλαγή εμπλέκονται θέματα αστικού, εμπορικού, οικονομικού, φορολογικού, χρηματιστηριακού, ποινικού, ευρωπαϊκού, τραπεζικού και άλλων τομέων του δικαίου. Μέσω μιας δικηγορικής εταιρείας υφίσταται η δυνατότητα παροχής στον εκάστοτε πελάτη one stop shop υπηρεσιών από εξειδικευμένους δικηγόρους, με δυνατότητα εξυπηρέτησης αναγκών διαφορετικών κλάδων δικαίου, έχοντας την πείρα και τη γνώση που απαιτούν η νομική επικαιρότητα και η ιδιαιτερότητα κάθε μεμονωμένης υπόθεσης.

Ο κ. Μάριος Μπαχάς, Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι απαντά σε επίκαιρα ερωτήματα που του έθεσε το περιοδικό ΧΡΗΜΑ:

Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις οι δικηγορικές εταιρείες και ποιες ανάγκες έρχονται να καλύψουν, στο νέο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον;

Στο νέο, πολυσύνθετο, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, οι δικηγορικές εταιρίες καλούνται να υιοθετήσουν μια ολιστική και ευέλικτη προσέγγιση στην παροχή των υπηρεσιών τους, προκειμένου να καλύψουν όλες –ανεξαιρέτως– τις ανάγκες των πελατών τους.

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό, κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η διεθνοποίηση των αγορών και η αύξηση των νέων μορφών συναλλαγών, έχουν ανάγκη από νομική αρωγή και νομικές λύσεις σε πολλούς κλάδους δικαίου ταυτόχρονα.

Για να καλύψουν τις νέες αυτές ανάγκες οι δικηγορικές εταιρείες εξειδικεύτηκαν σε νέους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, η προστασία από ηλεκτρονικά εγκλήματα, η ασφάλεια των πληροφοριακών μέσων και συστημάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων, οι σύγχρονες απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, οι διασυνοριακές σχέσεις των εταιρειών, οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, η σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων κ.ά.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης δικηγορικής εταιρείας απέναντι στο παραδοσιακό δικηγορικό γραφείο;

Σε σχέση με ένα παραδοσιακό γραφείο, οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν και διαχειρίζονται μεγαλύτερο και πιο σύνθετο όγκο και είδος υποθέσεων, με υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ταχύτερη εξυπηρέτηση και νομικά ασφαλέστερες συμβουλές. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι δικηγορικές εταιρείες:

(α) Διαθέτουν τμήματα στελεχωμένα από δικηγόρους εξειδικευμένους σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με έμπειρους δικηγόρους ή/και συνεταίρους σε συντονιστικό ρόλο. Έτσι προσφέρουν συνολική και σφαιρική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους, καλύπτοντας με καινοτόμες και ασφαλείς νομικά λύσεις τις ανάγκες τους, σε όλες τις πολυσύνθετες νέες προκλήσεις του οικονομικού και νομικού γίγνεσθαι του περιβάλλοντος της παγκοσμιοποίησης.

(β) Διαθέτουν τις υποδομές για να προσφέρουν αδιάλειπτα υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες (γραμματεία, διοικητικό προσωπικό, μηχανήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό κ.λπ.), προσφέρουν συνεχή επαγγελματική μετεκπαίδευση στους συνεργάτες τους, διαθέτουν πλούσια –επικαιροποιημένη– βιβλιοθήκη, πρόσβαση σε υψηλού κόστους βοηθητικά νομικά εργαλεία και πλατφόρμες (π.χ. Νόμος, Qualex κ.ά.), καθώς και συνεχή εκπροσώπηση σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

(γ) Συνήθως, είναι μέλη διεθνών δικτύων δικηγορικών ομάδων/εταιρειών που σκοπό έχουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε διεθνές επίπεδο.

(δ) Αποτελούν φυτώριο ανελίξεως νέων δικηγόρων, καθώς τους παρέχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε πολυσύνθετα projects, εξελίσσοντας τη γνώση τους και αναπτύσσοντας το ερέθισμα της πρωτοβουλίας, μέσω της εμπειρίας, της σωστής καθοδήγησης και της ωριμότητας ενός οργανισμού.

Συνοψίζοντας, η «προσωπική» σχέση μεταξύ πελάτη και δικηγόρου περνάει σταθερά στο παρελθόν, δίνοντας τη θέση της στην εμπιστοσύνη στις δικηγορικές εταιρείες, δηλαδή στην ομάδα και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση, καθώς η πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων αναθέτουν το σύνολο των υποθέσεών τους σε δικηγορικές εταιρείες ικανές να συνδράμουν στη διαρκή νομική υποστήριξή τους.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (Αφιέρωμα-Δικηγορικές εταιρείες: Έρχονται να καλύψουν νέες και πολλαπλές ανάγκες για τις επιχειρήσεις/Κυρέλα Πέτρου)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ