Η πρόσφατη έρευνα της Adecco, Global Workforce of the Future 2023 αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να τους συνδέσει με ευκαιρίες, αλλά πιστεύουν ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να εκτιμήσουν τις πραγματικές δυνατότητές τους.
Η έρευνα της Adecco αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι η προστιθέμενη αξία της τεχνητής νοημοσύνης έγκειται στο να τους βοηθήσει να εντοπίσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες και να αντιστοιχίσει πιο αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους με τους κατάλληλους εργοδότες και την κατάλληλη θέση εργασίας.
Στο στάδιο της συνέντευξης, ωστόσο, θα προτιμούσαν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μιλώντας με έναν επαγγελματία εύρεσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
Η έκθεση Global Workforce of the Future 2023 της Adecco εξέτασε 30.000 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους σε εταιρείες HR, σε 23 χώρες. Ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι, γενικά, εμπιστεύεται τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, ο βαθμός αυτής της εμπιστοσύνης εξαρτάται από το σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη.
Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των εργαζομένων έχουν κάποια ή πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη για να τους ταιριάξουν με διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αλλά ο αριθμός αυτός μειώνεται σημαντικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η AI προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση σε μία συνέντευξη. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί το ίδιο ποσοστό εργαζομένων – 64% – εκτιμούν ως σημαντική την εμπειρία και την εξειδίκευσης ενός επαγγελματία ώστε να εκτιμήσει τις δυνατότητες, συνολικά, πέρα από τις δεξιότητές τους και την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία.
Αυτά τα ευρήματα καλούν τους υπεύθυνους εργοδότες και τους οργανισμούς που ενσωματώνουν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες τους, να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη προς αμοιβαίο όφελος του ανθρώπινου δυναμικού και των εταιρειών.
Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, όχι ως υποκατάστατο
Η έρευνα καταδεικνύει σαφώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο αξιόπιστη όταν πρόκειται για την αντιστοίχιση υποψηφίων με επαγγελματικούς ρόλους και θέσεις εργασίας, την ανάδειξη των πιο κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών για όσους αναζητούν εργασία και τη δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας, ώστε να είναι πιο σαφείς και ελκυστικές για τους κατάλληλους υποψηφίους.  Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρείται ως το καταλληλότερο εργαλείο για: την απόδοση ενός υποψηφίου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης· την αξιολόγηση της συνάφειας των συνολικών ικανοτήτων ενός υποψηφίου, πέρα από την εργασιακή του εμπειρία.
Στην πραγματικότητα, το 24% των ερωτηθέντων έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση της απόδοσης των συνεντεύξεών τους. Όταν ρωτήθηκαν γιατί, το 42% δήλωσε ότι αμφιβάλλει για την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αντιλαμβάνεται μη λεκτικές ενδείξεις και δεδομένα. Ένα άλλο 32% δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα τους αναγνωρίσει ως καλούς υποψηφίους για έναν συγκεκριμένο ρόλο.
  
Αυτό υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για τη σύνδεση των υποψηφίων με ευκαιρίες και ότι εμπιστεύονται τους επαγγελματίες εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον σκοπό. Αλλά, υποδηλώνει επίσης ότι η AI δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και επικοινωνία. Με άλλα λόγια, οι ανθρώπινες δεξιότητες παραμένουν σίγουρα ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαδικασία μίας πρόσληψης και επιτυχούς τοποθέτησης ενός υποψηφίου στην κατάλληλη θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαβάστε την έκθεση Adecco Global Workforce of the Future 2023.